Thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ - HĐND: Những công trình Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ

Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn (Nghị quyết 03) đến nay đã đi được hơn nửa chặng đường. Từ những cách làm hiệu quả và được sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân đã tạo ra những thuận lợi cơ bản để tỉnh phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch.

Diện mạo nông thôn Sơn La nhiều khởi sắc

Qua 8 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, diện mạo nông thôn của tỉnh Sơn La đã có nhiều khởi sắc. Vào dịp cuối năm này, Sơn La đã có thêm ...