Tuổi trẻ Yên Sơn góp sức xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Phát huy tinh thần “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, tuổi trẻ huyện Yên Sơn đã có nhiều phong trào, hoạt động thiết thực đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, phong trào “Thanh niên Yên Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới” là một trong những phong trào có hiệu quả tích cực.

Kích cầu xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Mặc dù còn có nhiều khó khăn, nhưng tỉnh ta đã có nhiều biện pháp, chính sách hỗ trợ các địa phương xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng ...

Nông thôn mới Tân Trào

TQĐT - Xã Tân Trào (Sơn Dương) không chỉ nổi tiếng bởi có Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào nhiều điểm di tích lịch sử, mà hôm nay còn nổi tiếng ...