Nông thôn mới Tân Trào

TQĐT - Xã Tân Trào (Sơn Dương) không chỉ nổi tiếng bởi có Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào nhiều điểm di tích lịch sử, mà hôm nay còn nổi tiếng bởi nhiều cái nhất, như: Về đích sớm nhất trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, có làng Văn hóa Tân Lập và làng nghề Vĩnh Tân sớm nhất tỉnh.

Ninh Lai vững bước về đích

TQĐT - Công cuộc xây dựng nông thôn mới đã thay đổi toàn diện đời sống người dân Ninh Lai (Sơn Dương). Bằng nỗ lực của mình, Ninh Lai đang vững vàng ...

Vĩnh Lợi xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Qua 5 năm triển khai mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Vĩnh Lợi (Sơn Dương) đã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. ...

“Chung thuyền” với nông dân

TQĐT - “Nhờ có Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn (TNSP) đã giúp người dân vùng cao chúng tôi chuyển đổi cây trồng, nâng cao thu nhập ...

Góp phần xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Thời gian qua, Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT đóng vai trò tích cực trong công tác tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo Sở thực hiện chương trình ...