Huy động nguồn lực xây dựng nhà ở dân cư

TQĐT - Nhà ở dân cư là một trong những tiêu chí quan trọng trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Việc tổ chức thực hiện tốt tiêu chí này sẽ góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Kích cầu xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Mặc dù còn có nhiều khó khăn, nhưng tỉnh ta đã có nhiều biện pháp, chính sách hỗ trợ các địa phương xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng ...

Nông thôn mới Tân Trào

TQĐT - Xã Tân Trào (Sơn Dương) không chỉ nổi tiếng bởi có Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào nhiều điểm di tích lịch sử, mà hôm nay còn nổi tiếng ...