Tuyên Quang ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

Ngày 11 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 73/QĐ-UBND về việc ban hành “Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đến năm 2020” và Quyết định số 72/QĐ-UBND về việc ban hành “Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đến năm 2020”.

Đồng chí Nguyễn Văn Việt, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thăm mô hình vườn chanh xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang

Theo đó, Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới được áp dụng thực hiện đối với hộ gia đình có vườn với diện tích tối thiểu từ 1.000 m2 trở lên thuộc các xã khu vực nông thôn (129 xã) thực hiện xây dựng nông thôn mới, đồng thời quy định 5 tiêu chí, 9 chỉ tiêu để đánh giá “Vườn mẫu nông thôn mới”, cụ thể:  Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; Sản phẩm từ vườn; Môi trường - Cảnh quan; Thu nhập.

Đối với Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu được áp dụng thực hiện đối với thôn trên địa bàn xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời quy quy định 12 tiêu chí, 27 chỉ tiêu để đánh giá “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”, cụ thể: Nhà ở dân cư; Vườn hộ và công trình chăn nuôi; Hàng rào; cổng ngõ; Đường giao thông; Hệ thống điện; Nhà văn hóa và hoạt động văn hóa - thể thao; Thu nhập; Hộ nghèo; Văn hóa, Giáo dục, Y tế; Vệ sinh môi trường; Hệ thống chính trị và An ninh, trật tự xã hội; Chấp hành quy ước, hương ước và các quy định khác của các tổ chức.


Thôn Hợp Hòa 1, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang được đề xuất lựa chọn xây dựng “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”

Là 02 Bộ tiêu chí được áp dụng lần đầu trên địa bàn tỉnh, với việc cụ thể hóa nội dung đánh giá chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn gắn với việc bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp, văn minh, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở nông thôn, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện hiệu quả quy ước và hương ước thôn,… từ đó xây dựng nên những vùng quê thực sự đáng sống. Xây dựng vườn mẫu, thôn mẫu thành công nhằm góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới, để diện mạo nông thôn thay đổi toàn diện theo hướng văn minh, hiện đại.

Để tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu vườn mẫu nông thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nắm bắt tiến độ thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở và đề xuất giải pháp để tổ chức thực hiện.

Cũng theo nội dung Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Trên cơ sở hai bộ tiêu chí, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai xây dựng vườn mẫu nông thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện; Quy định trình tự, thủ tục xét công nhận “Vườn mẫu nông thôn mới” và “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”. Đồng thời phân cấp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định xét, công nhận “Vườn mẫu nông thôn mới” và “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”.

Với việc ban hành hai Bộ tiêu chí để áp dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh, có thể khẳng định “Xây dựng vườn mẫu, thôn mẫu” cũng chính là xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và được đánh giá cụ thể về chất lượng cuộc sống đến từng hộ gia đình, đến từng thôn, thể hiện rõ nét dấu ấn của từng hộ gia đình, của từng thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Xây dựng vườn mẫu, thôn mẫu là giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa phong trào xây dựng nông thôn mới ở từng hộ gia đình, ở từng thôn và là giải pháp để phát huy cao độ hơn nữa “vai trò chủ thể” của người dân trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đảm bảo bền vững./.

Trần Gia Lam/VPĐP NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục