Chiêm Hóa thực hiện có hiệu quả công tác tín dụng chính sách xã hội

Tính đến ngày 20/7/2021, tổng dư nợ tín dụng của Ngân hàng CSXH huyện đạt trên 608 tỷ đồng/18.439 món vay; vốn tín dụng ưu đãi đã đến các đối tượng thụ hưởng chính sách ở tất cả các thôn bản, kể cả vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, bước đầu đã đạt được kết quả quan trọng. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Người hiến 880 m2 đất làm đường

- Ông Triệu Văn Thanh, dân tộc Dao, thôn Cây Nhãn, xã Tứ Quận (Yên Sơn) là người đầu tiên của xã hiến đất và là người hiến nhiều nhất thôn với diện ...

Chuyện vượt khó làm đường ở Cao Bình

- Chúng tôi hẹn với Trưởng thôn La Văn Chi để lên thôn Cao Bình, xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa). Anh nói, thời gian này thôn đang dồn sức bê tông hóa đường ...

Kim Quan ngày ấy - bây giờ

- Một mùa Thu nữa lại về trên vùng đất chiến khu xưa. Con đường mòn đi ngựa ngày nào, giờ là quốc lộ 2C trải nhựa khang trang chạy qua địa bàn xã. ...

Điểm sáng trong học tập và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những năm ...