Những nữ “thuyền trưởng” ở Đức Ninh

Lãnh đạo địa phương và nhân dân xã Đức Ninh (Hàm Yên) vẫn gọi vui các nữ bí thư chi bộ ở các thôn là những nữ “thuyền trưởng”. Tuy là nữ giới nhưng ...

Ông Vân hiến đất làm đường

Dù không phải gia đình có điều kiện nhưng khi thôn, xã vận động, ông Hoàng Ngọc Vân, dân tộc Tày, thôn Đồng Quảng, xã Bằng Cốc (Hàm Yên) tự nguyện ...

Hoà Phú xây dựng nông thôn mới nâng cao

Năm 2024, Hoà Phú là một trong hai xã của huyện Chiêm Hoá đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao. Với việc tổ chức triển khai thực hiện quyết ...

Đông Lợi phát huy lợi thế

Xuất phát điểm là xã đặc biệt khó khăn trong xây dựng nông thôn mới (NTM), song cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Đông Lợi (Sơn Dương) đã đoàn ...