YÊN SƠN ĐỔI THAY NÔNG THÔN MỚI

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Sơn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với sự nỗ lực, quyết tâm cao và nhiều cách làm sáng tạo. Đến nay, toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí bình quân đạt 14 tiêu chí/xã. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

GIÚP NGƯỜI DÂN THAY ĐỔI TƯ DUY SẢN XUẤT

Với sự năng động, tìm hướng đi mới, Anh Thèn Văn Trung, Giám đốc HTX nông nghiệp xã Kim Quan, đã từng bước thay đổi được tư duy sản xuất của người ...

Trưởng thôn nói đi đôi với làm

- Là Trưởng thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa), ông Hà Xuân Trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, gần gũi với ...

Nhịp sống mới bên cầu Soi Sính

Cầu Soi Sính xã Tân Long (Yên Sơn) được Tổng Cục đường bộ Việt Nam xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2019 đã mở ra một chương mới cho người dân nơi ...