Chiêm Hóa đột phá trong sản xuất nông nghiệp

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản theo chuỗi giá trị, đáp ứng nhu cầu thị trường... là những đột phá mà huyện Chiêm Hóa đang triển khai, nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Ông Vân hiến đất làm đường

Dù không phải gia đình có điều kiện nhưng khi thôn, xã vận động, ông Hoàng Ngọc Vân, dân tộc Tày, thôn Đồng Quảng, xã Bằng Cốc (Hàm Yên) tự nguyện ...

Hoà Phú xây dựng nông thôn mới nâng cao

Năm 2024, Hoà Phú là một trong hai xã của huyện Chiêm Hoá đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao. Với việc tổ chức triển khai thực hiện quyết ...

Đông Lợi phát huy lợi thế

Xuất phát điểm là xã đặc biệt khó khăn trong xây dựng nông thôn mới (NTM), song cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Đông Lợi (Sơn Dương) đã đoàn ...