Thực hành nêu gương Tân Tiến chuyển mình

- Thực hiện các quy định về nêu gương, Đảng bộ xã Tân Tiến (Yên Sơn) đã phát huy hiệu quả vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Từ đó, góp phần lãnh đạo thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2020.

GƯƠNG HIẾN ĐẤT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thời gian qua, phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Sơn đã có sức lan tỏa rộng khắp tới đông đảo quần chúng nhân dân và ...

Chuyện ở Cây Khế

- Đến giờ, hẳn nhiều người ở Cây Khế (Đội Cấn) vẫn còn vẹn nguyên ký ức những ngày đầu về đây lập làng. 26 hộ từ xã Thổ Hoàng, huyện Ân Thi (Hưng ...

CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN XÃ NÔNG THÔN MỚI

Xã Mỹ Bằng là một trong những xã đầu tiên của huyện Yên Sơn và tỉnh Tuyên Quang về đích nông thôn mới. Phát huy những kết quả đã đạt được, nhân dân ...

Sức sống mới ở Đèo Ảng

- Phải đi qua một cái cổng đá lớn lại thêm mấy tầng dốc nữa mới vào được đến thôn Đèo Ảng. Cái cổng đá giống như một ngưỡng cửa đi vào một vùng đất ...

Chuyện những người hiến đất

- Thời buổi “tấc đất là tấc vàng”, nhưng nhiều người vẫn không ngần ngại hiến đất của mình để xây dựng những công trình phúc lợi. Dường như khi họ ...