“Thủ lĩnh” ở Khe Mon

- Khe Mon là thôn đặc biệt khó khăn duy nhất của xã Thái Hòa (Hàm Yên) với 100 hộ, trong đó chủ yếu là dân tộc Dao sinh sống. Những năm qua, bà con trong thôn đã bài trừ tệ nạn xã hội, xóa đói giảm nghèo, đoàn kết trong lao động sản xuất, chung sức xây dựng quê hương ngày càng no ấm. Kết quả đó có tinh thần gương mẫu, nỗ lực tuyên truyền, vận động của Trưởng thôn Triệu Quốc Việt.

Đổi thay ở Minh Dân

- Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Dân đang nỗ lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới. Từ đầu đến cuối ...

Bà Hoa hiến đất xây dựng nông thôn mới

- Phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới được nhiều hộ gia đình ở xã Vân Sơn (Sơn Dương) hưởng ứng tích cực. Trong đó, có gia đình bà Nguyễn Thị ...

Đảng viên hiến đất làm nhà văn hóa

- 71 tuổi đời, 30 năm tuổi Đảng, ông Nông Đình Đệ, dân tộc Tày ở thôn Nà Luộc, xã Phù Lưu (Hàm Yên) vẫn vẹn nguyên tinh thần đạo đức cách mạng của ...

Người đi đầu ở thôn Ka Nò

- Khắc ghi lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, ông Quan Văn Hậu, Bí thư Chi bộ thôn Ka Nò, xã Khuôn Hà (Lâm Bình) đã dành tâm ...

YÊN SƠN ĐỔI THAY NÔNG THÔN MỚI

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Sơn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với sự nỗ lực, quyết tâm ...