Khởi sắc trên quê hương cách mạng Tân Trào

Năm 2014, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Sau 4 năm về đích, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, người dân Tân Trào đang nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, chung sức xây dựng quê hương.

Điểm sáng Nông thôn mới ở Thái Bình

Đến nay, chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) của tỉnh Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng xây dựng NTM của cả ...