Hàm Yên đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thời gian qua, huyện Hàm Yên đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, dạy nghề cho lao động nông thôn. Từ đó, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện.