Nông thôn thay đổi ra sao sau 10 năm thực hiện Nghị quyết tam nông?

Hôm nay (7.9), Bộ NNPTNT tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Theo đánh giá của lãnh đạo bộ này, trong 10 năm qua, nghị quyết tam nông đã tạo ra nhiều đổi thay cho khu vực này, giúp nông nghiệp phát triển vượt bậc, nông thôn đổi mới, cuộc sống của nông dân ngày càng ấm no.

Phát triển nông nghiệp hàng hóa chủ lực

Sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2025 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (khóa XVI), ...