Đồng Tháp: Mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng NTM

Nhiều địa phương đã chủ động tổ chức thực hiện mô hình cộng đồng dân cư bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp, xây dựng gia đình "5 không 3 sạch", duy tu bảo dưỡng giao thông nông thôn, phát triển SX gắn với liên kết tiêu thụ,...