Nâng cao chất lượng giáo dục góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Cùng với các ngành được giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển trường lớp, mở rộng quy mô giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tuổi trẻ Thái Nguyên chung tay xây dựng NTM

Xác định tham gia thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là một nhiệm vụ chính trị của tuổi trẻ, các cấp bộ đoàn tỉnh ...