Kế hoạch xây dựng 03 công trình hạ tầng theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND: “Cần quyết tâm hơn nữa”

Đó là nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đặt ra cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các xã tại phiên họp ngày 19/9/2018 để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2018 về: Bê tông hóa đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng nhà văn hóa gắn với sân thể thao và khuôn viên.

Nâng cao chất lượng xây dựng NTM

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ký ban hành chỉ thị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp ...