Nông thôn mới An Khang: Nâng cao chất lượng tiêu chí

Xã An Khang nằm ở phía Đông Nam thành phố Tuyên Quang, với tổng diện tích đất tự nhiên là 1.335 ha, toàn xã có 1.075 hộ, 4.444 nhân khẩu được chia thành 12 thôn, ngành nghề chính là sản xuất nông – lâm nghiệp. Là một trong 03 xã đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang sớm về đích nông thôn mới năm 2014. Phát huy thành quả đạt được, xã An Khang tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới.