Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Kim Phú và xã Trung Môn, huyện Yên Sơn

Trong hai ngày 10 và 11/4/2018, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Yên Sơn tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới tại 02 xã Kim Phú và Trung Môn, huyện Yên Sơn.