Mô hình trồng rau an toàn ở xã Đội Bình, huyện Yên Sơn

Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy đảng chính quyền các cấp, bà con nông dân xã Đội Bình, huyện Yên Sơn đã tích cực, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế hộ theo quy mô gia trai, trang trại, nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở Yên Sơn

Sau 02 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về phát triển nông nghiệp hàng hóa, giai đoạn ...