Phụ nữ xã Hùng Mỹ xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tăng lên, vừa là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và vừa mang tính lâu dài. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hùng Mỹ đã chú trọng phát huy vai trò của tổ chức Hội, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn trong toàn xã, góp phần đưa xã Hùng Mỹ về đích nông thôn mới năm 2022.

Theo Bà Ma Thị Thoa, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: “Nhằm góp phần thực hiện đưa xã về đích nông thôn mới năm 2022. Hội Phụ nữ xã Hùng Mỹ xác định tham gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm để góp phần đưa xã Hùng Mỹ về đích nông thôn mới năm 2022. Trong đó Hội Phụ nữ xã tập trung thực hiện các phong trào và nhiệm vụ của hội gắn với thực hiện tham gia xây dựng nông thôn mới như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, cách thức tiến hành các hoạt động tham gia xây dựng NTM là hoạt động thường xuyên, ưu tiên của Hội, được tổ chức lồng ghép trong các cuộc họp hội hàng tháng. Hội Phụ nữ đã tập trung tuyên truyền Nghị quyết, các tiêu chí, nội dung hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các chương trình do UBND tỉnh, UBND huyện phát động đến 100% cán bộ, hội viên phụ nữ. Từ đó, chị em phụ nữ hiểu được rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào, làm động lực tạo không khí thi đua sôi nổi”.

Bằng những việc làm cụ thể Hội Phụ nữ phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân xã tham gia các hoạt động như vệ sinh, phát dọn trên 2.400m đường thôn, trồng cây xanh khuôn viên 02 nhà văn hóa thôn, phối hợp thực hiện làm mới 290m đường nội đồng, đường bê tông nông thôn; trồng 500 cây xanh tại thôn Rõm; trồng 200 cây sim thái tại thôn Cao Bình và 40 cây hoa râm bụt kép tại khu tái định cư Đon Dần với chiều dài 400m;

Hội Phụ nữ xã tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”. Tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và nhân dân duy trì, giữ vững và nâng cấp chất lượng nhà tiêu hợp vệ sinh và chuồng gia súc gia cầm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Kết quả: Vận động trên toàn xã biết phân loại rác là 981 hộ gia đình và thu gom rác, đóng được hơn 3.298 viên gạch sinh thái; xây dựng 02 bồn hoa và 03 băng ghế tại khuôn viên nhà văn hóa thôn Ngầu 1, hết hơn 900 viên gạch sinh thái, do nhân dân tại địa phương đóng góp, số còn lại nộp Hội LHPN huyện xây công trình của huyện tại xã Xuân Quang.

Gạch sinh thái được tận dụng làm bàn ghế

Trong năm 2022, Hội Phụ nữ xã còn tổ chức truyền thông trong cộng động về rửa tay bằng xà phòng, kết quả: tuyên truyền được 04 cuộc, gồm các thôn Hùng Dũng, Hùng Cường, thôn Bảu, Ngầu 2, qua buổi truyền thông có tổng 379 người tham gia nghe, trong đó nam: 106, nữ 273 người. Số người có mặt dự buổi truyền thông đã được nghe tác dụng của việc rửa tay xà phòng, xem và thực hành các bước rửa tay tại hội trường về truyên truyền lại cho các thành viên trong gia đình và mọi người xung quanh là 528 người. Còn về nâng cao nhận thức của người dân về thu về thu gom, phân loại, xử lý rác trong cộng đồng: Hội tổ chức truyền thông 05 cuộc, gồm các thôn Hùng Cường, Rõm, Bảu, Hùng Dũng, Nặm Kép, qua buổi truyền thông tổng số có 358 người tham dự, trong đó: nam 89, nữ 269 người. Số người có mặt dự buổi truyền thông đã được nghe tác hại của việc vứt rác bừa bãi và đem túi Nilon ra đốt, tại buổi truyền thông nhân dân đã được hướng dẫn cách phân loại rác từ nguồn xem và thực hành cách đóng gạch sinh thái, người có mặt tại hội trường truyên truyền lại cho các thành viên trong gia đình và các hộ gia đình liền kề là 781 người.

Gạch sinh thái được làm tận dụng làm công trình nhà văn hoá

Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ xã tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động xây dựng “ Gia đình 5 không 3 sạch”. Duy trì và xây dựng gắn biển “Đoạn đường phụ nữ tự quản Xanh - Sạch - Đẹp"; thường xuyên tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom xử lý chất thải, rác thải, quy hoạch chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã hướng dẫn, vận động các hộ gia đình xây dựng các mô hình “ Gia đình 5 không, 3 sạch”. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia hỗ trợ ngày công, xây dựng nhà tắm, nhà tiêu, bể chứa nước sinh hoạt; kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ vật liệu làm nhà vệ sinh cho các hộ nghèo, cận nghèo./.

Lê Tuấn Nghĩa/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục