Hội Liên Hiệp Phụ nữ xã Bạch Xa “Chung tay xây dựng nông thôn mới”

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, với vai trò thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bạch Xa đã tập trung chỉ đạo các hội viên tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí của chương trình gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” với nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, thay đổi diện mạo nông thôn góp phần đưa xã Bạch Xa về đích nông thôn mới năm 2022.

Theo bà Tạ Thị Thu Hiên, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: “Nhằm góp phần thực hiện đưa xã về đích nông thôn mới năm 2022. Hội LHPN xã Bạch Xa xác định tham gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm để góp phần đưa xã Bạch Xa về đích nông thôn mới năm 2022. Trong đó hội LHPN xã tập trung thực hiện các phong trào và nhiệm vụ của hội gắn với thực hiện tham gia xây dựng nông thôn mới như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về chủ trương, chính sách, cách thức tiến hành các hoạt động tham gia xây dựng NTM là hoạt động thường xuyên, ưu tiên của Hội, được tổ chức lồng ghép trong các cuộc họp hội hàng tháng. Hội LHPN đã tập trung tuyên truyền Nghị quyết, các tiêu chí, nội dung hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các chương trình do UBND tỉnh, UBD huyện phát động đến 100% cán bộ, hội viên phụ nữ. Từ đó, chị em phụ nữ hiểu được rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào, làm động lực tạo không khí thi đua sôi nổi. Hội LHPN xã với 10/10 chi hội đã tham gia các hoạt động vệ sinh đường làng ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn trồng hoa xung quanh 10/10 nhà văn hóa thôn, vận động hội viên tham gia phát dọn trồng chăm sóc 3.500m đường hoa ”.

Hội LHPN xã trực tiếp vận động giúp đỡ 03 hộ gia đình hội viên xóa nhà tạm dột nát tại 4 chi hội theo chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022; Hỗ trợ 78 ngày công và 1.000.000 đồng giúp vận chuyển vật liệu làm nhà cho hộ viên phụ nữ nghèo; Thực hiện hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo ở thôn Bến Đền với 02 hộ tổng trị giá 2.000.000 đồng. Mỗi hộ là 50 con gà con, cám, thuốc thú y. Ngoài ra, Hội LHPN xã Bạch Xa tổ chức chương trình trao tặng 200 bình lọc nước do công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thương mại Intraco tài trợ cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã; Phối hợp vận động ủng hộ 4.950.000 đồng để thăm hỏi chồng của hội viên bị tai nạn gãy chân (Thôn Cầu Cao II).

Mô hình “ Nhà sạch, vườn đẹp” tại thôn Bền

Phối hợp UBND xã và cùng các tổ chức chính trị xã hội khác trong xã như: Hội nông dân, Đoàn thanh niên, Mặt trận tổ quốc tham gia vệ sinh môi trường, đào hố rác hữu cơ được 165 hố, vận động 135 hộ đăng ký thu gom rác với công ty môi trường, vận động hội viên thu gom rác thải tại hộ gia đình. Thực hiện Đề án phân loại rác thải tại nguồn: Hỗ trợ xây 01 lò đốt rác tại chi hội Đồn Bầu trị giá 400.000 đồng; Xây dựng và ra mắt 02 mô hình thu gom phân loại rác thải tại hộ gia đình thôn Đồn Bầu, Làng Chang với 40 thành viên tham gia. Thực hiện phong trào Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải nhựa, Hội LHPN xã xây dựng 01 ngôi nhà xanh trị giá 2.000.000 đồng tại chi hội Làng Chang.

Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế

Nổi bật Hội đã tham mưu với UBND xã thành lập “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng" tại UBND xã nhằm tư vấn, giải quyết mâu thuẫn bạo lực gia đình; trợ giúp nạn nhân bị bạo lực gia đình thành lập tại UBND xã góp phần hoàn thành chỉ tiêu 18.5. “Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội”. Đặc biệt hội phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội huyện, duy trì hoạt động vay vốn ủy thác qua tổ chức vay vốn học tập, sản xuất, phát triển kinh tế. Hiện nay duy trì 04 tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội LHPN quản lý, bình xét giúp các hộ gia đình và hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội, thường xuyên kiểm tra sử dụng vốn vay, mục đích sử dụng vốn trồng và chăm sóc cam, chăn nuôi trâu, bò, làm giếng nước, nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng dư nợ của hội quản lý: 8.251.800.000 đồng/170 hộ/06 món vay, giải ngân năm 2022: 810.000.000/16 thành viên vay. Dư nợ quá hạn: 10.800.000 đồng/2 thành viên/02 tổ, tỷ lệ dư nợ quá hạn là 0,14% nguồn hộ nghèo: 9.200.000 đồng, nguồn làm nhà hộ nghèo 1.000.000 đồng. Tổ chức thực hiện huy động tiết kiệm năm 2022 được 46.476.000 đồng. Thực hiện nhiệm vụ ủy thác Ngân hàng NN&PTNT: Tổng số tổ Liên kết do Hội LHPN quản lý: 4 tổ, tổng dư nợ: 8.473.000.000/116 thành viên/ 02 nguồn.

Tiếp tục thực hiện phong trào vệ sinh đường làng ngõ xóm, nơi công cộng gắn với cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không 3 sạch” phong trào phụ nữ “chung tay  xây dựng nông thôn mới” thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hội giúp đỡ 10 hộ, hội viên đạt 8 tiêu chí gia đình 5 không 3 sạch năm 2022. Xây dựng 10 mô hình “ Nhà sạch, vườn đẹp” tại thôn Bền Đền trị giá 700.000 đồng. Tiếp tục vận động gia đình hội viên và nhân dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện mô hình “phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng và phát triển kinh tế ” hỗ trợ cho gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng công trình vệ sinh, nhà tắm, tường rào, khuôn viên hộ gia đình. Giúp 4.022 viên gạch hồng/5 công trình.                 Như vậy xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Qua đó, góp phần làm cho diện mạo nông thôn xã Bạch Xa ngày càng khởi sắc, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân./.

Lê Tuấn Nghĩa/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục