Sơn Dương: Quan tâm các giải pháp bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2023-2025, trong đó, năm 2023 huyện cần hoàn thành 2 tiêu chí về quy hoạch và chất lượng môi trường sống. Bởi vậy, cùng với chính quyền, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Sơn Dương đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngừng tổ chức thực hiện các phong trào, mô hình chung tay bảo vệ môi trường lan tỏa sâu rộng đến toàn thể nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng văn minh đô thị.

Xây dựng nông thôn thân thiện với môi trường là 1 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của người nông dân. Trong 19 tiêu chí qui định theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, vấn đề môi trường thuộc tiêu chí 17; trong đó, có nói đến 5 nội dung, đó là: Tỷ lệ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia; các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp; nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch; chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định.

Trong những năm qua, Sơn Dương luôn xác định rõ môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất trong Bộ tiêu chí xây dựng NTM vì thực tế hiện nay, cảnh quan, không khí  nông thôn đang chịu sức ép ô nhiễm ngày càng lớn từ khói bụi, sự gia tăng dân số, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi, bỏ trống khâu xử lý rác thải trong chăn nuôi, chất thải nông nghiệp, sinh hoạt, sản xuất làng nghề. Chính vì vậy, muốn gỡ khó được thì công tác tuyên truyền luôn phải đi trước một bước nhằm thay đổi tư tưởng, thói quen, tập quán của nhân dân.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Lạc tổ chức vệ sinh môi trường (Ảnh nguồn internet)

Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị và toàn dân trên địa bàn tích cực thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng môi trường. Từ đó, làm thay đổi nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân cùng tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Tiên phong trong việc xây dựng môi trường sống xanh, thị trấn Sơn Dương là một điển hình. Ngay từ đầu năm, thực hiện phong trào “Sơn Dương chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, Ủy ban MTTQ thị trấn Sơn Dương đã lựa chọn các nội dung tuyên truyền trọng tâm như: Thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, xây dựng lộ trình trong việc tuyên truyền; vận động nhân dân không sử dụng túi nilon khó phân hủy, thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa ngay tại các hộ gia đình; định kỳ hàng tháng vận động nhân dân thực hiện quét dọn, vệ sinh, thu gom rác thải tại khuân viên nhà văn hóa, các tuyến đường của tổ dân phố...

Thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Dương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong giữ gìn và bảo vệ môi trường. Từ đầu năm 2023 đến nay, huyện đã thành lập 10 mô hình tự quản với 241 thành viên tham gia; thực hiện 9.274 ngày công vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khuôn viên nhà văn hóa thôn, khuôn viên các hộ gia đình; hướng dẫn thu gom, phân loại, xử lý hơn 16 tấn rác thải sinh hoạt, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; triển khai xây dựng, cắm biển mô hình tổ, nhóm tự quản về bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa tại các xã Hào Phú, Vân Sơn, Vĩnh Lợi, Trung Yên... Xây dựng được 109 bể Biogas, bể tự hoại; xây 2 chiếc nghế ngồi bằng gạch sinh thái tại sân nhà văn hóa thôn Đồng Tâm, xã Hào Phú; xây dựng công trình thu gom rác thải nhựa tái chế tại các khu dân cư trị giá 8,5 triệu đồng; xây dựng 171 bể xử lý rác thải tại hộ gia đình; Phối hợp với Hội phụ nữ xã vận động Nhân dân thu gom rác thải nhựa bán mua 1 xe đạp tặng cho học sinh… Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” trên địa bàn huyện dần đi vào thực tiễn, là phong trào thiết thực, ý nghĩa góp phần bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và toàn xã hội.

Với những nỗ lực không ngừng trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị, hướng đến đạt chuẩn huyện nông thôn mới, đến nay, thành quả trị trấn Sơn Dương đã đạt được là xây dựng 25 mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp” với 175 thành viên; 25 mô hình “Thùng rác gia đình” với 1.500 thùng rác, huy động từ nguồn xã hội hóa 315 triệu đồng; 1 mô hình “Thu gom rác gây quỹ hỗ trợ người nghèo”... Những việc làm thiết thực trên ngày càng được nhân rộng và lan tỏa trên địa bàn toàn huyện.

Hi vọng rằng, công tác bảo vệ môi trường vẫn tiếp tục được triển khai sâu rộng đến từng cơ quan, đoàn thể, từng hộ gia đình, từng xã, phường, thị trấn và được lồng ghép cùng với nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các hộ gia đình, các thôn, bản thực hiện xây dựng và ký hương ước, quy ước trong giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa. Đây chính là những giải pháp quan trọng góp phần tích cực đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Lê Thành Trung/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục