Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên sóng truyền hình

Thời gian qua, cơ quan truyền hình trong tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các giải pháp, chỉ đạo, điều hành của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đ/c Nguyễn Văn Viêt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh dự Hội nghị triển khai công tác phối hợp tuyên truyền năm 2024 của Đài Phát Thanh và truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Chiều ngày 01/12/2023, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai công tác phối hợp tuyên truyền năm 2024. Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh truyền hình. Năm 2024 là năm bứt phá để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra; toàn tỉnh thực hiện quyết liệt chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi sản xuất nhỏ lẻ, phân tán sang sản xuất theo chuỗi liên kết sản xuất hàng hóa lớn, tập trung; nông nghiệp sẽ phải tổ chức lại sản xuất, chế biến, phân phối nông sản sao cho các nông sản hàng hóa chủ lực của tỉnh cơ bản được sản xuất theo hình thức tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã); ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, tiêu chuẩn chất lượng nông sản hàng hóa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng trên 4% so với năm 2023; sản lượng lương thực đạt trên 34 vạn tấn; duy trì, giữ vững 74 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Việt cũng nhấn mạnh thêm: Trong thời gian tới, phát huy hiệu quả thế mạnh của công nghệ, các nền tảng số, các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình, các phóng viên, các nhà báo kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt, tiếp tục đồng hành cùng ngành Nông nghiệp và PTNT phối hợp tuyên truyền, thông tin về cơ chế, chính sách mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; thành tựu khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp đạt được trong mỗi giai đoạn; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, Chương trình du lịch nông thôn; Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nông sản; Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi…; những quy định mới của thị trường, định hướng sản xuất kinh doanh, hạn chế các yếu tố tác động đến giá cả, đảm bảo lợi ích của nông dân, giữ vững an ninh lương thực.

Tại Hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp tuyên truyền năm 2024 giữa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thị Thu Hương/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục