Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Sôi nổi triển khai các phong trào thi đua