Tỉnh Lào Cai ra quân phát động Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2024

Chiều ngày 28/02, tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ ra quân phát động Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và Phong trào thi đua “Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” năm 2024.