Du lịch canh nông - Tiềm năng lớn chưa được khai thác

Từ những nông dân vốn chỉ quen với việc làm sao để cây trồng cho năng suất cao, chất lượng tốt, thì nay có nhiều nông dân đã thành "ông chủ" của mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch canh nông. Từ thực tế cho thấy, hướng phát triển du lịch canh nông đang tạo doanh thu "kép" từ khai thác du lịch và bán các sản phẩm do mình làm ra ngay chính trên trang trại của mình cho du khách.

Các công trình “thắp sáng đường quê”

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, phong trào “thắp sáng đường quê” đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, phát huy nhiệt huyết, chung tay xây dựng nông thôn ...

Chuyện sợ giàu ở thôn Bản Phải

Xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) "về đích" nông thôn mới (NTM) năm 2020; toàn xã có 6 thôn thì có 5 thôn đạt chuẩn, trừ thôn Bản Phải, dù rằng ...