Yên Sơn với phong trào xử lý rác thải và chống rác thải nhựa

“Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” đã trở thành một phong trào lan toả khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh sau gần 2 năm thực hiện. Tại huyện Yên Sơn, phong trào này đã được Mặt trận tổ quốc huyện cùng các tổ chức thành viên cụ thể thành những mô hình, những cách làm khác nhau, tạo nên những hoạt động thường xuyên nhằm huy động đông đảo nhân dân tham gia vào nhiệm vụ giữ gìn cảnh quan chung, xử lý rác thải nhựa và bảo vệ môi trường.

Một mô hình điểm về thu gom và phân loại rác thải của Hội người cao tuổi huyện Yên Sơn tại thôn Bình Ca 2, xã Tứ Quận đã phát huy vai trò tuổi cao, gương sáng của hội viên người cao tuổi trong mỗi gia đình để thực hiện hiệu quả việc vệ sinh môi trường thường xuyên, thu gom và phân loại rác thải nhựa. Mục tiêu của  mô hình này là phát động kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên NCT, các tầng lớp nhân dân bằng những hành động thiết thực của mình hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Qua đó, tạo thói quen, ý thức phân loại rác trong sinh hoạt và sản xuất ngay tại gia đình, hạn chế lượng rác thải ra môi trường; chung tay xây dựng nông thôn mới.

Mô hình thu gom, phân loại rác thải tại xã Tứ Quận

Thời gian qua, Ban đại diện NCT huyện Yên Sơn đã triển khai tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên về công tác bảo vệ môi trường. Gắn việc tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường với thực hiện các tiêu chí của Cuộc vận động “ Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; xây dựng các chi hội kiểu mẫu trong bảo vệ môi trường từ đó thu hút nhiều thành viên tham gia. 

Xác định vai trò nòng cốt của đội ngũ tuyên truyền viên trong các hoạt động bảo vệ môi trường, các địa phương, các cấp Hội, đoàn thể trong huyện đã tập trung xây dựng và nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên bảo vệ môi trường. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn lập kế hoạch hoạt động, đề xuất các hình thức, mô hình bảo vệ môi trường phù hợp tại địa phương, cộng đồng. Vận động người dân trên địa bàn thay đổi thói quen, hạn chế sử dụng túi ni lông, chủ động phân loại rác từ gia đình và xử lý đúng cách, tích cực tham gia thu gom chất thải, tham gia tổng vệ sinh các khu vực công cộng.

Để phong trào này triển khai đạt hiệu quả, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã kêu gọi tổ chức hội, đoàn thể chung tay hành động thiết thực như: Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân, hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đang sinh sống, hoạt động tại địa phương chấp hành việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và phòng chống rác thải nhựa, xây dựng các bể chứa rác công cộng. Tiếp tục duy trì và nhân rộng ít nhất một mô hình xanh - xạch - đẹp như: Các tuyến đường không rác, tuyến đường hoa; mô hình hộ gia đình có đường làng, xóm ngõ sạch đẹp; các mô hình về phân loại xử lý rác thải tại nguồn; mô hình phòng chống rác thải nhựa. Thành lập nên các tổ tự quản, vệ sinh môi trường ở mỗi thôn, xóm, các hoạt động quét dọn chỉnh trang đường làng, ngõ xóm đã đi vào nề nếp.

Đó là một những kết quả nổi bật nhất trong phong trào xử lý rác thải và chống rác thải nhựa tại Yên Sơn. Từ việc tham gia các hoạt động chung như thế, mỗi người dân cũng ý thức hơn trong vệ sinh môi trường, tạo nên những khu dân cư sáng- xanh- sạch- đẹp. Các tổ chức đoàn thể, mỗi khu dân cư cũng đã có nhiều cách làm, nhiều hành động đẹp để lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa. Tiêu biểu như Hội phụ nữ với mô hình biến rác thải nhựa thành những chậu trồng hoa làm đẹp cho cảnh quan thôn, xóm.

Mô hình tái chế rác thải nhựa của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Sơn

Phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa" do Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh phát động từ năm 2022 đến nay đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, tạo sự thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần. Bằng những việc làm cụ thể, những mô hình thiết thực, phong trào được thực hiện nhằm khuyến khích mỗi cá nhân, tổ chức góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, đảm bảo sự phát triển bền vững./.

Bài, ảnh: Viết Kiều/yenson.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục