Cán bộ Sở tư pháp và Trung tâm giáo dục nghề - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Sơn thực hiện các hoạt động

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; thực hiện nội dung 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với nhân dân, ngày 24/4, Sở Tư pháp, Trung tâm giáo dục nghề - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Sơn đã phối hợp Đảng ủy xã Phúc Ninh tổ chức ra quân trồng tuyến đường hoa tại thôn Khuôn Thống và thôn Yên Sở xã Phúc Ninh.

Phát huy tinh thần đoàn kết, 32 cán bộ công chức của Sở Tư pháp và Trung tâm giáo dục nghề - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Sơn đã cùng với nhân dân thôn Khuôn Thống và thôn Yên Sở tham gia tổng vệ sinh môi trường, quyét dọn nhà văn hóa thôn, đường thôn, phát quang, trồng hoa hai bên đường. Sở Tư pháp đã hỗ trợ thôn Khuôn Thống 40 cây cau, trồng tại nhà văn hóa và đoạn đường trung tâm thôn. Kết quả sau một buổi lao động, cán bộ và nhân dân 2 thôn đã vệ sinh 2 km đường làng, trồng 1 km đường hoa, trồng cau và hoa quanh nhà văn hóa thông Khuôn Thống.

Cán bộ Sở Tư pháp cùng nhân dân thôn Khuôn Thống xã Phúc Ninh trồng hoa, trồng cau 2 bên đường

Những hoạt động tại cơ sở như thế này đã tăng cường mối liên hệ giữa cán bộ các cơ quan, ban ngành từ tỉnh đến cơ sở với nhân dân, góp phần tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Bài, ảnh: Xuân Huê/yenson.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục