Phát triển trang trại gắn với xây dựng nông thôn mới ở Yên Sơn

Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất đai, nguồn lao động, những năm gần đây, huyện Yên Sơn đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, gia trại nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Xây dựng nông thôn mới ở Yên Phú

Điểm nổi bật trong triển khai xây dựng nông thôn mới những năm qua ở xã Yên Phú, huyện Hàm Yên là phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây ...

Nước rút xây dựng nông thôn mới

Năm 2017, tỉnh ta phấn đấu nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 23 xã, tăng 7 xã so với năm 2016. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tập trung mọi ...