Ngành Giao thông vận tải tích cực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông góp phần thực hiện tiêu chí giao thông tại huyện Sơn Dương

Huyện Sơn Dương là huyện miền núi nằm ở phía Nam của tỉnh Tuyên Quang có vị trí ranh giới tiếp giáp với các đơn vị hành chính theo các hướng cụ thể như sau: Phía Bắc giáp huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quan; phía Nam giáp huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; phía Đông giáp huyện Định Hóa và huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; phía Tây giáp huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Tổng diện tích tự nhiên của huyện 78.795,2 ha, trong đó: đất nông nghiệp 70.227,19 ha, chiếm 89,13% tổng diện tích tự nhiên, có 31 xã thị trấn với 400 thôn, tổ dân phố; dân số của toàn huyện 209.411 khẩu, chủ yếu sống ở nông thôn.

Trong nhiều năm qua được sự quan tâm của Đảng, của các bộ ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ giao thông vận tải và Uỷ ban nhân dân tỉnh, hệ thống mạng lưới đường quốc lộ qua địa bàn huyện như QL.2C, QL.37; đường tỉnh ĐT.185 và các tuyến đường đô thị được đầu tư tương đối đồng bộ với 100% các tuyến đường đã nhựa hoá, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, giao lưu của bà con nhân dân trong vùng với các vùng lân cận. Tuy nhiên hệ thống đường giao thông nông thôn cần phải được đầu tư xây dựng và cải tạo nhiều hơn nữa góp phần xây dựng nông thôn mới của huyện cụ thể: Đường huyện gồm 21 tuyến với tổng chiều dài 207 km, trong đó nhựa hóa, bê tông hóa 170,4 km (đạt tỷ lệ 82,31%), còn lại 36,6 km đường đất và cấp phối (chiếm 17,69%); Đường xã tổng chiều dài 267,5 km, trong đó nhựa hóa, bê tông hóa 237,16 km (chiếm 88,66%) còn lại 30,34 km đường cấp phối và đất (chiếm 11,34%); Đường thôn tổng chiều dài 676,29 km; trong đó nhựa hóa, bê tông hóa 584,74 km (đạt tỷ lệ 86,46%), còn lại 91,55 km đường cấp phối và đất (chiếm 13,54%); Đường ngõ xóm tổng chiều dài 554,97 km; trong đó đã bê tông hóa được 390,98 km (đạt tỷ lệ 70,4%), còn lại 163,99 km đường cấp phối và đường đất (chiếm tỷ lệ 29,6%) cần được bê tông hóa; Đường nội đồng tổng chiều dài 466,93 km; trong đó nhựa hóa, bê tông hóa 280,51 km (đạt 60,08%), còn lại 186,42 km đường cấp phối và đất (chiếm 39,92%). Đến hết năm 2022 huyện đã có 16/30 xã đạt tiêu chí số 02 về giao thông trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Là một trong những tiêu chí được đánh giá là khó trong xây dựng nông thôn mới. Ngay từ những ngày đầu thực hiện Chương trình, với tinh thần không chờ đợi, không chậm trễ, chủ động, sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Sở Giao thông vận tải đã ban hành những kế hoạch, chương trình hành động để cụ thể hoá những mục tiêu, nhiệm vụ cho từng năm và cả giai đoạn. Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-SGTVT ngày 30/5/2023 về thực hiện tiêu chí giao thông trong Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2023-2025 để triển khai thực hiện những nội dung nhiệm vụ thuộc ngành.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Sang, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết: “Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 24/4/2023, Sở đã chỉ đạo, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành triển khai thực hiện Quyết định. Đồng thời chỉ đạo các Phòng, ban chức năng theo nhiệm vụ phối hợp với UBND huyện Sơn Dương tiến hành rà soát các đầu điểm công trình cầu và đường giao thông nông thôn và xây dựng kế hoạch thực hiện trong từng năm nói riêng và cả giai đoạn nói chung; giao trách nhiệm đến từng Lãnh đạo, cán bộ công chức của ngành thực hiện nhiệm vụ cụ thể. Trong giai đoạn 2021-2025, ngành Giao thông xác định 06 mục tiêu cụ thể (1) Duy trì nâng cao tiêu chí giao thông đối với 16 xã đã đạt nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025; (2) Có thêm 14 xã đảm bảo tiêu chí giao thông đối với xã mục tiêu đạt chuẩn nông thông mới: Năm 2023 gồm 05 xã (Phúc Ứng, Phú Lương, Văn Phú, Kháng Nhật, Tam Đa); Năm 2024 gồm 05 xã (Vân Sơn, Đông Thọ, Đông Lợi, Minh Thanh, Hợp Hòa); Năm 2025 gồm 04 xã (Chi Thiết, Tân Thanh, Đồng Quý, Lương Thiện); (3) Thực hiện tiêu chí giao thông đối với xã Ninh Lai đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023; xã Sơn Nam đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024; (4) Cải tạo nâng cấp 84,7 km đường huyện Sơn Dương đạt chuẩn theo quy mô đường cấp VI miền núi trở lên; (5) Thi công hoàn thành, bàn giao cho cấp huyện, xã đưa vào khai thác, sử dụng, quản lý 24 cầu trên đường GTNT; (6) Năm 2025 hoàn thành tiêu chí số 02 về giao thông đối với huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới”.

Đến nay, đa số các xã của huyện Sơn Dương chưa đạt tiêu chí về giao thông; hệ thống giao thông nơi đây thường bị chia cắt, nhiều sông ngòi, dân cư không tập trung….nên việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn gặp nhiều khó khăn, hạn chế đặc biệt trong việc huy động sự đóng góp của nhân dân trong quá trình đối ứng thực hiện. Nhưng với quyết tâm chính trị cao, trong thời gian qua ngành Giao thông đã phối hợp chặt chẽ với huyện Sơn Dương tập trung xây dựng các công trình kết nối các tuyến đường giao thông nông thôn với các tuyến trục chính trên địa bàn, từng bước xóa bỏ các điểm cách trở do sông, suối, ngòi tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại an toàn trong cả mùa mưa lũ và phục vụ sản xuất nông nghiệp, giao thương hàng hóa, xóa bỏ chia cắt cộng đồng, kết nối liên vùng, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện hoàn thiện hệ thống GTNT tại địa phương, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, giao thương hàng hóa, vận tải, giảm khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Duy tu bảo dưỡng một tuyến đường giao thông nông thôn huyện Sơn Dương

Để thực hiện thành công các mục tiêu đưa ra, Sở Giao thông vận tải đã đưa ra những giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới, như: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 thông qua Đề án Bê tông hóa đường GTNT và xây dựng cầu trên đường GTNT, giai đoạn 2021-2025; số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 về chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí giao thông trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tổ chức rà soát, quản lý quy hoạch đã được phê duyệt; phối hợp với UBND huyện Sơn Dương hướng dẫn các xã rà soát, đánh giá hiện trạng giao thông nông thôn. Đồng thời duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu của tiêu chí giao thông đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Hàng năm xây dựng kế hoạch chi tiết, thường xuyên theo dõi hướng dẫn thực hiện tiêu chí giao thông đối với các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2025; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.

Hi vọng rằng, với nỗ lực của toàn ngành Giao thông vận tải và sự chung tay, góp sức của nhân dân huyện Sơn Dương, đến năm 2025 huyện sẽ về đích đạt chuẩn huyện nông thôn mới./.

Hoàng Thanh Thuý/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục