Trung Hà năng động xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã Trung Hà (Chiêm Hóa) đã năng động về cách làm trong xây dựng nông thôn mới.

Chị Lưu Thị Hồng Tuyến (bên trái) thôn Nà Lừa, xã Trung Hà đầu tư kinh doanh
thương mại, tổng hợp phục vụ bà con trong vùng. 

Phát huy lợi thế về đất đai, khí hậu, xã đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư phát triển cây cam sành theo đề án của tỉnh giai đoạn 2014 - 2020; vận động người dân sử dụng các loại giống có năng suất cao, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trong trồng cam cũng như các loại cây, con khác. Năm 2002, diện tích cam sành của xã có khoảng 20 ha, đến nay toàn xã có hơn 370 ha cam. Trong đó, riêng năm 2015 xã mở rộng được 26 ha đất trồng cam theo quy hoạch. Tổng giá trị thu được từ cam năm 2015 đạt hơn 43,46 tỷ đồng, một số gia đình có thu nhập khá từ cây cam như gia đình ông Trần Văn Đạt, chị Nông Thị Lai (thôn Khuôn Pồng)…  Phấn đấu đến năm 2020, diện tích cam sành trên toàn xã đạt hơn 460 ha. 

Với lợi thế có Khu du lịch thác Bản Ba đã được công nhận là Danh thắng Quốc gia, xã Trung Hà đã vận động nhân dân tích cực phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch tăng thêm thu nhập. Hiện xã có 132 hộ phát triển kinh doanh tổng hợp, doanh thu từ thương mại, dịch vụ hằng năm đạt hơn 1 tỷ đồng, qua đó góp phần tăng thu nhập cho người dân. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 16 triệu đồng/người/năm, tăng gần 9 triệu đồng/người/năm so với năm 2011. Năm 2016 xã phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 17 triệu đồng/người/năm; giảm số hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều từ 801 hộ xuống còn 686 hộ.

Xã lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, trạm y tế, nhà văn hóa, sân thể thao… Năm 2015, từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn Chương trình 135, xã đã xây mới 10 nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách 2,3 tỷ đồng, số còn lại do nhân dân đóng góp. Cùng với đó xã tập trung xây dựng mới 8 sân thể thao thôn, 1 sân thể thao xã, 1 chợ nông thôn mới, làm hơn 3 km đường bê tông nông thôn, đưa tổng số đường đã bê tông hóa được gần 20 km. Hệ thống kênh mương thủy lợi được chú trọng đầu tư, toàn xã đã cứng hóa được 42/57 km kênh mương, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển sản xuất nông nghiệp. 

Chủ tịch UBND xã Ma Doãn Lưu cho biết, hiện xã hoàn thành 7 tiêu chí gồm: Quy hoạch, chợ nông thôn, thủy lợi, bưu điện, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hình thức tổ chức sản xuất và tiêu chí giáo dục. Mục tiêu phấn đấu trong năm 2016 xã hoàn thành thêm 2 tiêu chí gồm tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và tiêu chí an ninh, trật tự xã hội được giữ vững. 

Để thực hiện tiêu chí tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, Đảng bộ Trung Hà củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng, chỉ đạo chi bộ cơ sở đổi mới phương thức hoạt động, quan tâm giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của nhân dân. Xã chú trọng cử cán bộ đi bồi dưỡng, đào tạo; đồng thời thực hiện quy hoạch, luân chuyển, bố trí một cách hợp lý, phù hợp với các chức danh và trình độ chuyên môn. Đảng ủy xã tăng cường chỉ đạo cán bộ, đảng viên phụ trách các thôn một tuần ít nhất 2 buổi xuống thôn để nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chấn chỉnh những đoàn thể hoạt động yếu để báo cáo với cấp ủy, kịp thời có biện pháp khắc phục… 

Thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự xã hội, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, xã Trung Hà vận động nhân dân hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội…; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, cảm hóa, giáo dục, quản lý người phạm tội tại gia đình và cộng đồng, phòng ngừa tái phạm…    

Bài, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục