Những chuyển biến tích cực trong xây dựng nông thôn mới ở Nà Hang

TQĐT - Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn miền núi ở Nà Hang đã có chuyển biến tích cực. Nếu như năm 2011, số xã đạt 5 đến 10 tiêu chí còn rất thấp thì đến nay huyện đã có 1 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Huyện phấn đấu đến năm 2020 sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả xây dựng nông thôn mới ở Nà Hang thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn của cấp ủy, chính quyền địa phương và sức mạnh đoàn kết của nhân dân.

Kết quả từ sự chung sức đồng lòng

Đồng chí Nguyễn Thị Mến, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nà Hang cho biết, từ năm 2011 đến nay, tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện gần 455,5 tỷ đồng. Trong đó vốn trực tiếp thực hiện chương trình hơn 76 tỷ đồng, vốn lồng ghép các chương trình hơn 240 tỷ đồng, các doanh nghiệp đóng góp trên 24,3 tỷ đồng, từ các nguồn vốn khác trên 63,6 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 51 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn này, nhiều chương trình, dự án đã được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt nông thôn mới tại các địa phương.


    Đường giao thông xã Năng Khả (Nà Hang). 

Huy động có hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới, hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện không ngừng được nâng cấp cải thiện. Đến nay, toàn huyện đã làm mới, nâng cấp, sửa chữa được 254,6 km đường giao thông; có 105/107 thôn có đường ô tô đến tận trung tâm thôn, 40,8% đường trục xã, liên xã đạt chuẩn; 125/307 đập thủy lợi được xây dựng kiên cố; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 85% kế hoạch, 100% các xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS. Huyện có xã Năng Khả đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới, trung bình các xã đạt 10,4 tiêu chí; 100% các xã đạt tiêu chí về quy hoạch, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, an ninh trật tự xã hội.

Để công tác xây dựng nông thôn mới sát với thực tiễn địa phương, các cấp hội đã phát động nhiều phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Huyện đoàn đã phát động phong trào “Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới” gắn với những việc làm cụ thể. Hội LHPN huyện có phong trào xây dựng mô hình “5 không, 5 sạch”, xây dựng câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”. Hội CCB huyện đã tích cực thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “CCB phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”. Các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng làm thay đổi nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới, từ đó chủ động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng lộ trình hợp lý


Tuổi trẻ huyện Nà Hang làm sân nhà văn hóa thôn 3 + 4, xã Côn Lôn.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ xuyên suốt, lâu dài, quan trọng, Đảng bộ huyện đã xây dựng lộ trình, kế hoạch đúng đắn, đưa ra các nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn. Huyện đã thành lập tổ công tác giúp cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo trực tiếp các xã, trong đó đặc biệt tập trung vào các xã điểm; tập trung huy động hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới. Huyện phấn đấu từ nay đến năm 2020 sẽ có 4 xã đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới, gồm: Năng Khả (đã đạt), Côn Lôn, Hồng Thái, Thanh Tương; không có xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Thực hiện mục tiêu, kế hoạch đề ra, tháng 12-2015, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã có Nghị quyết số 01 về việc lãnh đạo xã Côn Lôn, xã Hồng Thái đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020. Trong đó, huyện phấn đấu xã Côn Lôn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016 và xã Hồng Thái năm 2020. Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, đối với xã Côn Lôn, huyện xác định xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo chủ thể là người dân, thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; ưu tiên việc lựa chọn cây trồng, vật nuôi có lợi thế của xã để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững cho nhân dân. Đối với xã Hồng Thái, huyện đề ra mục tiêu đạt được các tiêu chí cụ thể trong từng năm, đảm bảo đến năm 2020 xã sẽ cán đích.


Mô hình trồng su su của nông dân thôn Pác Khoang, xã Hồng Thái (Na Hang). 

Tuy đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, song công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Nà Hang vẫn còn khó khăn nhất định. Đến nay huyện vẫn có những xã đạt ít tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, xã Khau Tinh mới đạt 7 tiêu chí, Sơn Phú đạt 6 tiêu chí, Sinh Long đạt 6 tiêu chí, Thượng Nông 6 tiêu chí. Việc triển khai xây dựng nông thôn mới tại các xã này gặp nhiều khó khăn bởi đây đều là những địa phương có đường giao thông không thuận lợi, dân cư sống không tập trung, tập quán canh tác của bà con còn lạc hậu. Thúc đẩy xây dựng nông thôn mới tại các xã này, huyện tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực, hoàn thành các tiêu chí mà địa phương có thể thực hiện được; lồng ghép triển khai các dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi, trồng trọt nâng cao thu nhập cho bà con. 

Vấn đề lao động việc làm của huyện cũng đang là bài toán khó. Tháo gỡ khó khăn, Trung tâm Đào tạo nghề và Giới thiệu việc làm tích cực phối hợp với các địa phương mở những lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm sát với điều kiện thực tế của địa phương; liên kết với các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh giới thiệu, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Trong năm 2015, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 1.045  lao động. Hơn 5 tháng đầu năm 2016, huyện giải quyết việc làm cho gần 600 lao động, đạt hơn 50% kế hoạch năm. Song song với đó, huyện đã chú trọng đến việc giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động thông qua việc đầu tư phát triển các mô hình kinh tế tại địa phương. Những năm qua huyện đã chú trọng thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp như phát triển khai thác tiềm năng thủy sản trên khu vực hồ thủy điện Tuyên Quang; phát triển cây chè Shan đặc sản tại các xã Sinh Long, Hồng Thái, Sơn Phú; phát triển mô hình trồng cây lúa đặc sản tại xã Côn Lôn, phát triển cây đậu tương, đậu xanh tại xã Thượng Nông, Thượng Giáp; huyện đã xây dựng và duy trì 23 HTX sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Từ 2011 đến nay, huyện đã triển khai 208 dự án đầu tư hỗ trợ sản xuất với tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng. Hiện toàn huyện có gần 15.400 con trâu, trên 2.800 con bò, trên 41.000 con lợn, và 192.000 con gia cầm...

Đại hội Đảng bộ huyện Nà Hang lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 huyện sẽ thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Đạt được kết quả này, đòi hỏi có sự vào cuộc tổng lực của các cấp, các ngành và sự chung sức đồng lòng của người dân. Với việc xây dựng lộ trình cụ thể, phù hợp trong công cuộc xây dựng nông thôn mới cho từng địa phương, trong từng giai đoạn sẽ là hành trang quan trọng giúp bức tranh nông thôn mới ở Nà Hang thêm khởi sắc.

Ông Hoàng Anh Cương, Chủ tịch UBND huyện Nà Hang
Quyết sách sát thực tiễn
 
Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung nghiên cứu, trao đổi và đưa ra các quyết sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Song song với việc tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, huyện sẽ chú trọng đầu tư các chương trình, dự án phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo cho bà con nhân dân như: phát triển chăn nuôi thủy sản, trâu, bò, lợn, trồng cây chè đặc sản, cây đậu tương, đậu xanh và cây lúa nếp chất lượng cao; đẩy mạnh phát triển du lịch dịch vụ, du lịch sinh thái... Huyện chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong người dân, để chung sức hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Ông Nguyễn Xuân Bạch, Chủ tịch UBND xã Côn Lôn
Quyết tâm đạt chuẩn NTM trong năm 2016
 
Là xã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lựa chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Côn Lôn quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí trong năm 2016. Ngoài các nguồn lực, các chương trình, dự án của các cấp các ngành, xã chú trọng tuyên truyền vận động nhân dân phát huy vai trò và trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án phát triển hạ tầng, các dự án hỗ trợ sản xuất, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, xã đã hoàn thành được 13 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ nay đến hết quý III, xã sẽ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại và quyết tâm đến cuối năm 2016 sẽ đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Nguyễn Quốc Luân, Bí thư Huyện đoàn Nà Hang
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động
 
Phát huy vai trò xung kích trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương, từ năm 2013 đến nay, các cơ sở đoàn đã tổ chức được 114 buổi vệ sinh môi trường thu gom rác thải; trồng hơn 4.560 cây xanh; duy tu, bảo dưỡng được 29 km đường giao thông nông thôn, làm 26 hố rác, đảm nhận sửa chữa 4 nhà văn hóa thôn bản, chỉnh trang 27 khuôn viên nhà văn hóa... Huyện đoàn cũng chú trọng phát động các phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới trong ĐVTN, vận động bà con, ĐVTN tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, đóng góp công của xây dựng các công trình công cộng, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nâng cao thu nhập.

Ông Trần Văn Ngãi, Bí thư Chi bộ thôn Yên Trung, xã Thanh Tương
Hưởng lợi từ chương trình 
 
Qua chương trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống kênh mương nội đồng được kiên cố, thôn đã có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng, làm được gần 1 km đường giao thông nông thôn... Hệ thống kết cấu hạ tầng được nâng cấp, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên thôn vẫn còn những khó khăn, đặc biệt là vấn đề thu nhập, lao động việc làm. Vì vậy chúng tôi mong muốn tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn để người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững.
 

Bài, ảnh: Đào Thanh

Tin cùng chuyên mục