Chiêm Hóa quyết liệt chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Sau thành công trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở 2 xã điểm là Kim Bình và Yên Nguyên về đích theo đúng kế hoạch, Đảng bộ huyện Chiêm Hóa đang tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, lãnh đạo toàn dân vào cuộc quyết liệt, có định hướng cho từng giai đoạn cụ thể.

Nhân dân thôn Khuôn Pồng, xã Trung Hà (Chiêm Hóa) đầu tư trồng cam, có nguồn thu nhập ổn định.

Đến nay, huyện Chiêm Hóa có 2 xã Kim Bình và Yên Nguyên hoàn thành xây dựng nông thôn mới; có 3 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 5 - 9 tiêu chí. Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng nông thôn mới ở các xã còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chưa thường xuyên, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Một số xã chưa chủ động, tích cực triển khai thực hiện, còn trông chờ vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất còn yếu. Kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, gia trại, làng nghề còn kém phát triển, giá trị gia tăng thấp. Việc chỉnh trang nhà ở dân cư, vệ sinh môi trường chưa rộng khắp, nhất là các công trình thiết yếu như nước sinh hoạt, nhà tắm, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi chưa đảm bảo theo quy chuẩn... 

Để tiếp tục nâng cao vai trò, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ, đoàn thể và sức mạnh của toàn dân trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới cho cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, huyện phấn đấu duy trì, nâng cao chất lượng và giữ vững thành quả các tiêu chí đã đạt được ở tất cả các xã; xây dựng 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gồm các xã Vinh Quang, Hòa Phú, Phúc Thịnh, Tân Thịnh và Xuân Quang; 4 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 14 xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Ngoài ra, đến năm 2020 huyện phấn đấu hầu hết các hộ gia đình ở nông thôn trên địa bàn có nhà tắm, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh và hoàn thành đạt chỉ tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Vinh Quang là địa phương tiếp theo phấn đấu sẽ về đích nông thôn mới của huyện Chiêm Hóa trong năm 2016. Hiện tại xã đã đạt 15 tiêu chí, xã đang tập trung vận động nhân dân triển khai thực hiện các tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và môi trường, phấn đấu đến tháng 8-2016 cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí theo đúng kế hoạch đề ra.

Hòa Phú - địa phương đặt mục tiêu sẽ về đích nông thôn mới vào năm 2017 cũng đang sôi nổi khí thế thi đua lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Bí thư Đảng ủy xã Ma Trọng Văn cho biết, hiện tại xã đã đạt 9 tiêu chí. Theo lộ trình thì trong năm 2016 xã phấn đấu đạt thêm 5 tiêu chí là quy hoạch, điện, y tế, chợ nông thôn và hình thức tổ chức sản xuất. Xã đang tích cực vận động nhân dân thực hiện chỉnh trang khuôn viên nhà ở, xây dựng 3 công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải... Điều cốt lõi nhất trong xây dựng nông thôn mới mà xã hướng đến đó chính là nâng cao mức sống của nhân dân, thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Để làm được điều đó, với lợi thế về sản xuất nông nghiệp, xã sẽ từng bước quy hoạch và hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp hàng hóa như trồng lúa chất lượng cao, trồng rau màu, trồng mía, phát triển các mô hình kinh tế theo hướng gia trại, trang trại... Với việc quy hoạch cụ thể từng vùng sản xuất, việc áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất sẽ thuận lợi hơn, tạo điều kiện để bà con nâng cao thu nhập, nâng dần mức sống, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Theo kế hoạch, trong năm 2016 huyện sẽ đầu tư xây dựng 11 công trình thủy lợi, xây dựng 22 nhà văn hóa và 12 sân thể thao thôn, 6 phòng học, 38,4 km đường nội đồng, 8,4 km đường giao thông nông thôn và hỗ trợ sản xuất cho 2 xã Phúc Thịnh và Vinh Quang. Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đã và đang được BCH Đảng bộ huyện triển khai quyết liệt, đổi mới. Sự đổi mới được thể hiện từ việc các đồng chí Thường trực Huyện ủy đã thường xuyên xuống các địa phương, vào tận thôn bản để trực tiếp nắm bắt những khó khăn để bàn các giải pháp tháo gỡ. Đồng thời tổ chức các buổi đối thoại với công dân ngay tại cơ sở để tháo gỡ những vướng mắc đã tồn tại trong thời gian dài. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện được phân công phụ trách các xã, thị trấn trên địa bàn thường xuyên bám nắm cơ sở nên công tác chỉ đạo, điều hành luôn được thống nhất từ huyện đến cơ sở. Sự vào cuộc quyết liệt và sự đổi mới trong việc chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ huyện đã, đang tạo ra một khí thế mới trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục