Thanh niên xung kích, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, thanh niên Tuyên Quang luôn là lực lượng đi đầu, đóng vai trò xung kích, tình nguyện trong các lĩnh vực. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới cũng vậy, lực lượng đoàn viên thanh niên Tuyên Quang đã thể hiện sự năng động, sáng tạo thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia này. Để Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, thì mỗi đoàn viên, thanh niên phải nhận biết và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn. Xây dựng các thôn, bản trở thành làng quê đáng sống là mục tiêu quan trọng của tuổi trẻ Tuyên Quang trong xây dựng nông thôn mới.

Đoàn viên thanh niên góp sức cùng Nhân dân thực hiện đào móng cho hộ dân tại xã Phú Lương huyện Sơn Dương

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, vai trò của lực lượng đoàn viên thanh niên là rất lớn và có nghĩa rất quan trọng. Đây là lực lượng xung kích trong vận động, tuyên truyền thanh niên nông thôn xây dựng nông thôn mới bằng những phần việc làm rất cụ thể trong đề án xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, Ban Thường vụ đoàn chỉ đạo, phát động tổ chức Đoàn đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên góp phần xây dựng hạ tầng ở nông thôn như: tham gia làm mới, tu sửa, phát quang đường giao thông nông thôn; vận động nhân dân làm hàng rào, làm đường điện thắp sáng; làm mới, sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng, nhà văn hóa, nhà nhân ái, trường học, cầu giao thông nông thôn, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi. Năm 2022, Đoàn Thanh niên thành phố đã tổ chức, ngay khi phát động, phong trào đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ, cổ vũ thanh niên trong tỉnh hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới đặc biệt đoàn viên, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia góp phần xây dựng nông thôn mới với những kết quả nổi bật.

Về thông tin, tuyên truyền: Thực hiện tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập cho 230 cán bộ Đoàn chủ chốt cơ sở xã, phường, thị trấn, các huyện, thành Đoàn, ủy viên BCH Tỉnh đoàn, cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn và đơn vị trực thuộc về Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; thông qua các hình thức: sinh hoạt chi Đoàn, chi Hội, Bản tin thanh niên, website: tinhdoantuyenquang.vn, phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh... Qua đó đã biên tập và phát hành Bản tin thanh niên, tổ chức buổi tuyên truyền cho trên 180.000 lượt ĐVTN; chuyển tải  tài liệu, tờ rơi, áp phích về xây dựng nông thôn mới, đăng tải các tin, bài... trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức các Đội thanh niên tình nguyện với hơn 15.000 lượt ĐVTN tham gia trực tiếp tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các công việc thiết thực để các hộ dân chủ động tạo thói quen ăn, ở hợp vệ sinh, sắp xếp đồ dùng gia đình gọn gàng, sạch sẽ; cải tạo, chỉnh trang nơi ở, khuân viên, sân, vườn, ao, hàng rào, cổng ngõ, di chuyển, làm mới các công trình vệ sinh (nhà tắm, nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi,...) theo quy hoạch của địa phương, thôn bản.

Về tham gia phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng đời sống văn hóa nông thôn: cấp bộ Đoàn tổ chức rà soát, đánh giá gia đình hộ thanh niên nghèo, cận nghèo qua đó có các giải pháp hướng dẫn, giúp đỡ thoát nghèo bền vững đặc biệt ở những vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với sự vận động, khuyến khích và hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gia đình, chuyển đổi cơ cấu, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, hướng thanh niên nông thôn tham gia phát triển các vùng sản xuất cây trồng chuyên canh tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến và thị trường: chè, mía, lạc, cam… Với sự nỗ lực ấy trong những năm qua bằng các giải pháp cụ thể các cấp bộ Đoàn đã trực tiếp hỗ trợ xây dựng 19 “Ngôi nhà 26-3” tổng trị giá 01 tỷ đồng. Đồng thời, tích cực tuyên truyền bà con thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong ĐVTN; làm tốt công tác vận động thanh niên nông thôn bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và thực hiện tiết kiệm, văn minh trong việc cưới, việc tang...

Về tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn: đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã tích cực tham gia thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Toàn Đoàn trực tiếp đảm nhận làm 297 công trình thanh niên; đảm nhận làm mới được 11,3km đường bê tông nông thôn, đường giao thông nội đồng; xây dựng 83 tuyến đường “Thắp sáng đường quê” gắn với tuyến đường thanh niên tự quản; vệ sinh 93 km đường thôn, xóm, kênh mương nội đồng; chỉnh trang 13 nhà bia, 18 nhà văn hóa; thu gom, xử lý 29,7 tấn rác thải. Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của tuổi trẻ trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đoàn phát động thực hiện các phong trào như phong trào thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp. Nhiều mô hình hoạt động có sức cuốn hút thanh niên, đoàn kết tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư. Thông qua Cuộc vận động, nhiều gương thanh niên tiêu biểu đi đầu trong đóng góp ngày công lao động để xây dựng các công trình nông thôn và xây dựng được nhiều mô hình phát triển sản xuất mang lại hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại chỗ ở địa phương và gắn với xây dựng nông thôn mới.

Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của Tuyên Quang hiện nay không thể không kể đến vai trò tiên phong của lực lượng ĐVTN - với sức trẻ, với sự nhiệt huyết, tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ, những “màu áo xanh” đã không quản ngại khó khăn, vất vả, xung phong, xung kích đi đầu để lan tỏa những công việc, phần việc để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong các công trình, việc làm cụ thể, thiết thực. Những công trình phần việc đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh triển khai thực hiện sẽ tạo động lực cho quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Hi vọng rằng, lực lượng ĐVTN Tuyên Quang sẽ nêu cao hơn nữa vai trò của mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà, góp phần thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đã đề ra./.

Lê Thành Trung/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục