Mô hình nuôi lợn VietGAP mang lại hiệu quả ở Sơn Dương

“Với hệ thống chuồng trại được đầu tư hiện đại, nguồn gốc thức ăn, nước uống, thuốc thú y được thực hiện theo quy trình nên đàn lợn của gia đình tôi luôn phát triển khỏe mạnh, chất lượng thịt tốt, dễ tiêu thụ…”. Đây là những chia sẻ của anh Nguyễn Ngọc Sáng, chủ trang trại chăn nuôi lợn ở thôn Đông Thịnh, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương. Một trong hai trang trại chăn nuôi lợn đầu tiên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được cấp chứng nhận VietGAP.

"Đòn bẩy" thúc đẩy xây dựng nông thôn mới

Coi việc thực hiện tiêu chí số 4 (tiêu chí về điện) là “đòn bẩy” thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Tập đoàn Điện ...

Sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở Yên Sơn

Sau 02 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về phát triển nông nghiệp hàng hóa, giai đoạn ...