Hội nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chiều ngày 7/12, tại xã Phú Thịnh huyện Yên Sơn, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện, Hội nông dân xã Phú Thịnh tổ chức hội nghị tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe tuyên truyền 4 nội dung trọng tâm của Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Phát triển hạ tầng Kinh tế - Xã hội cơ bản đồng bộ, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền; Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững, ứng phó với biến đổi khi hậu. Trong đó chú trọng khai thác lợi thế của mỗi vùng miền; Bảo vệ môi trường và cảnh quan nông thôn; Phát triển giáo dục, y tế văn hóa cơ sở và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế, du lịch nông thôn. Giữ gìn an ninh trật tự nông thôn.

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM xã Phú Thịnh huyện Yên Sơn

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn tiệm cận với khu vực đô thị. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, sản xuất sản phẩm có sức cạnh trạnh.

Bài, ảnh: Xuân Huê/yenson.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục