Tinh thần của những người lính “Bộ đội cụ Hồ” trong công cuộc phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016-2021, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức như: biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn Châu phi... đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống của nhân dân và hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp. Song với quyết tâm của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, “Cựu nhưng không cũ”, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp luôn vững vàng, quyết tâm nỗ lựcthực hiện Phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII đã đề ra.

Quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội và công tác giảm nghèo. Hội viên Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã xây dựng chương trình hành động, tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với nhiệm vụđột phá của Hội xác định là: Tuyên truyền, vận động hôi viên Hội Cựu chiến binh làm nòng cốt vận động nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng nhà văn hóa, chỉnh trang khuôn viên nhà cửa khang trang, sạch đẹp,tích cực cải tạo vườn tạp, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, sản xuất hàng hoá, tăng thu nhập cho hội viên và nhân dân. Đồng thời chỉ đạo các cấp Hội duy trì hoạt động có hiệu quả các câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi.

Với tinh thần khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệt tình hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “ Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Bằng những việc làm cụ thể, giai đoạn 2016-2021, hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp đã bê tông hóa 3.063,5 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 3.497,8 km kênh mương, tu sửa và lắp đặt 70 cầu - cống,hiến 44.050 m2 đất, đóng góp trên12.259 triệu đồngđể tham gia xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, hỗ trợ xây dựng 147 nhà cho hội viên Hội Cựu chiến binh là hộ nghèo.

Bên cạnh đó, hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp tham gia nhận chăm sóc, bảo vệ rừng và trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc được 32.783,5 ha, trong đó nhận chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ 18.291,5 ha, trồng rừng được 14.492 ha và trồng cây ăn quả các loại 332,3 ha; kết hợp phát triển kinh tế dưới lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang; phong trào cải tạo vườn tạp, tận dụng đất đai dư thừa tăng gia nâng cao thu nhập cho hội viên được các cấp Hội và hội viên hưởng ứng thực hiện, đến nay đã góp phần tạo ra các vùng chuyên canh cây lấy gỗ làm nguyên liệu giấy, cây cam, cây mía, cây chè, cây lạc... tạo ra sản phẩm hàng hóa có thương hiệu gắn với việc thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.

Trang trại trồng dưa lưới của cựu chiến binh Nguyễn Văn Sáu, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương

Nhận thức đúng, xác định rõ nhiệm vụ và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với nhiều giải pháp phù hợp, giai đoạn 2016-2021, Hội Cựu chiến binh các cấp đã giảm được 3.988 hộ nghèo, hộ cận nghèo là hội viên Hội Cựu chiến binh (năm 2016 là 4.123 hộ nghèo, hộ cận nghèo là 2.600 hộ; đến nay, số hộ nghèo giảm xuống còn 968 hộ;hộ cận nghèo giảm còn 1.767 hộ; hộ có mức sống khá trở lên năm 2016 có 20.031 hộ, đến nay tăng lên 23.373 hộ).

Qua phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả thiết thực. Tính đến nay, toàn tỉnh có 178 mô hình trang trại, 899 mô hình gia trại, 9 tổ hợp sản xuất, 15 HTX, 94 công ty TNHH và DNTN, 27 Câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã do hội viên Hội Cựu chiến binh làm chủ, 01Câu lạc bộ doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh với 45 thành viên đã tạo việc làm cho hơn 7.000 lao động; có 2.707 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi (trong đóđạt danh hiệu cấp Trung ương 21 hộ, cấp tỉnh 216 hộ, cấp huyện 486 hộ, cấp cơ sở 1.984 hộ), tạo việc làm cho hơn 3.000 hội viên với mức lương bình quân từ 5,5 triệu đồng/tháng trở lên.

Phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi của Hội Cựu chiến binh các cấp trong những năm qua luôn là động lực thúc đẩy mạnh mẽ các Phong trào thi đua, các cuộc vận động. Đến hết năm 2020 toàn Hội có trên 38.000 hội viên với 8 tổ chức hội trên cơ sở, 186 tổ chức hội cơ sở và 1.731 chi hội, trong đó có8/8 tổ chức hội trên cơ sở đạt “Trong sạch vững mạnh”; 94% tổ chức hội cơ sở đạt “Trong sạch vững mạnh”; 85% chi hội đạt “Trong sạch vững mạnh”, không có tổ chức hội yếu, kém; 94% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 95% gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa”.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế thời kỳ hội nhập, các cấp hội, cán bộ và hội viên toàn tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khai thác được nhiều nguồn lực, phát huy được nội lực, tiềm năng đa dạng của hội viên Hội Cựu chiến binh và tinh thần nỗ lực phấn đấu, tự khẳng định mình nên Phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Hoạt động sản xuất kinh doanh của hội viên Hội Cựu chiến binh đã bám sát chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giữ vững ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng, về hình thức liên doanh, liên kết; về ứng dụng khoa học - kỹ thuật; mở rộng ngành nghề, tạo thêm việc làm, thu hút thêm nhiều lao động là Cựu quân nhân và con em cựu chiến binh vào làm việc, đời sống của gia đình hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp được cải thiện rõ rệt, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Qua việc thực hiện Phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã tăng cường đoàn kết, gắn bó tình đồng chí, đồng đội, thúc đẩy hoạt động tình nghĩa, thu hút hội viên gắn kết với tổ chức hội; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Hội là tham gia góp ý xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Lê Thành Trung/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục