Chiêm Hóa đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2022, huyện Chiêm Hóa đang đẩy nhanh tiến độ, chỉ đạo các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia xây dựng NTM; tăng cường công tác giám sát, phản biện và hướng dẫn các xã trong việc tổ chức thực hiện xây dựng NTM bảo đảm tiến độ đề ra.

Xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa ra quân vệ sinh môi trường

Tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 là không chạy theo thành tích, không trông chờ, ỷ lại vào cấp trên, huyện Chiêm Hóa đã “đi trước đón đầu”, xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể duy trì, nâng cao chất lượng từng tiêu chí tiến tới hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM năm 2022. Trong đó, tập trung đẩy mạnh hơn nữa phong trào “ Chiêm Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới”, đặc biệt chú trọng công tác huy động nguồn lực đầu tư, ưu tiên nâng cao chất lượng các nhóm tiêu chí “cứng”, còn khó khăn như: Giao thông; Cơ sở vật chất văn hóa; Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Môi trường và an toàn thực phẩm… các công việc như: Phân loại xử lý rác thải tại nguồn; phát triển các mô hình sản xuất, tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân… Lộ trình triển khai với bước đi, cách làm hợp lý, không nóng vội, thực hiện từng bước vững chắc, không huy động quá sức dân và bám sát với tình hình thực tế. Thực hiện nhất quán phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ; người dân là chủ thể, Nhà nước định hướng, hướng dẫn, tổ chức và hỗ trợ thực hiện; lấy thôn, xóm làm địa bàn chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM”.

Đến hết năm 2021, huyện Chiêm Hóa có 11/23 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiêu chí bình quân đạt 15,65 tiêu chí/xã. Kế hoạch năm 2022 huyện Chiêm Hóa có thêm 01 xã hoàn thành đạt chuẩn NTM (Hùng Mỹ), nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 12/23 xã đạt 52,17%, có thêm 01 xã hoàn thành đạt chuẩn NTM nâng cao (Yên Nguyên) nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao lên 02/23 xã. Đến hết tháng 10 năm 2022 huyện Chiêm Hóa đã huy động được: 34.491,2 triệu đồng cho xây dựng NTM, trong đó ngân sách huyện: 34.250 triệu đồng; vốn huy động từ cộng đồng dân cư đạt trên 7.302,6 triệu đồng.

Theo báo cáo xã Hùng Mỹ mặc dù đã được Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, nhưng thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, hiện xã Hùng Mỹ đã hoàn thành 11/19 tiêu chí nông thôn mới, còn 08 tiêu chí cần hoàn thành: (Giao thông, Thủy lợi, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Hộ nghèo, Y tế, Môi trường và An toàn thực phẩm); Xã Yên Nguyên xây dựng NTM nâng cao đến nay đã hoàn thành 10/19 tiêu chí, còn 09 tiêu chí cần hoàn thành: (Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Giáo dục, Văn hóa, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Y tế, Tiếp cận pháp luật, Môi trường).

Thời gian qua, huyện đã chỉ đạo các xã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, bảo vệ môi trường nông thôn, quan tâm nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM. Thực hiện Phong trào “Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải  nhựa”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  huyện Chiêm Hóa đã phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Bình tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và “Tháng hành động vì môi trường thế giới”, tổ chức phát dọn vệ sinh 3,8 km đường trục thôn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, trồng trên 200m tuyến đường hoa, hỗ trợ xây 01 lò đốt rác thải tại Nhà văn hóa thôn Bó Héo; chỉ đạo các xã, thị trấn duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 364 mô hình tự quản với 705 nhóm tự quản về vệ sinh môi trường, chống rác thải và rác thải nhựa tại các thôn bản, tổ dân phố; phối hợp tuyên truyền nhân dân, vận động hơn 16.620 ngày công lao động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tổ chức trồng trên 8.000 cây xanh các loại, xây dựng 143 nhà tiêu, 156 nhà tắm đạt chuẩn, 15 bể Bioga, làm 4.300 viên gạch sinh thái xây để dựng 26 công trình như bồn hoa, ghế, hàng rào... tại các nhà văn hóa thôn. Phối hợp rà soát, lựa chọn, giới thiệu 05 mô hình tiêu biểu của huyện Chiêm Hóa trong thực hiện Phong trào Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa để Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng ấn phẩm và tổ chức Hội thảo thực hiện Phong trào Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa. Đã có nhiều mô hình phân loại xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình được các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả.

Song song với nỗ lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, cải tạo cảnh quan môi trường, huyện Chiêm Hóa còn đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân nông thôn. Hiện trên địa bàn huyện có 11 dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đều hình thành dựa trên cơ sở cánh đồng mẫu lớn, tích tụ, tập trung đất đai, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ... Như mô hình liên kết trồng dưa chuột Nhật, liên kết với Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp xanh Kim Bôi (Hòa Bình) trồng với diện tích 16,5 ha, tập trung ở các xã Tân Thịnh, Tân An, Hòa An, Nhân Lý, Linh Phú, Kim Bình với năng suất 60 tấn/ha, sản lượng tiêu thụ trên 990 tấn, doanh thu đạt trên 3,1 tỷ đồng, thu nhập bình quân sau khi trừ chi phí đạt từ 120 đến 130 triệu đồng/ha/vụ. Hay như mô hình liên kết sản xuất ngô sinh khối của HTX Nông nghiệp và dịch vụ Minh Hoàng, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa) thực hiện trên diện tích 257,4 ha, sản lượng đạt trên 2.600 tấn, giá trị sản xuất đạt trên 2,1 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí cho thu nhập từ 35 đến 40 triệu đồng/ha/vụ. Mô hình liên kết chuỗi giá trị trong chăn nuôi trâu, bò vỗ béo giữa HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Tiến Thành (Yên Sơn) với HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Thành Công, xã Hùng Mỹ được triển khai theo hình thức hợp đồng thỏa thuận và cam kết bao tiêu sản phẩm đầu ra. Hiện tổng đàn trâu, bò của xã là 2.248 con, trong đó có gần 30 hộ chăn nuôi trâu, bò vỗ béo. Năm 2021, sản phẩm thịt trâu tươi và thịt trâu khô Hùng Mỹ của HTX Nông lâm nghiệp và dịch vụ Thành Công đã được Hội đồng thẩm định cấp tỉnh Chương trình OCOP nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao. Mô hình trồng dưa chuột ta F1 đồng thời, ký hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với HTX chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm Minh Tâm (Sơn Dương)….Thông qua các chuỗi liên kết không chỉ nâng cao giá trị sản xuất cho ngành nông nghiệp mà còn từng bước hình thành tư duy sản xuất hiện đại, mang tính thị trường cho người dân. Đến nay Chiêm Hóa đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, chăn nuôi tập trung với trên 660 ha cam, 277 ha bưởi, trên 1.000 ha chuối tây, trên 1.400 ha lạc, gỗ rừng trồng; tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn đạt trên 1,6 triệu con. Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” hiện trên địa bàn huyện đã có 12 sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 4 sao; có 4 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng đã đăng ký nhãn hiệu, 1 sản phẩm đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị sử dụng địa danh, đăng ký nhãn hiệu; đã có 7 doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp...

Đồng chí Đỗ Văn Hiếu, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chiêm Hóa cho biết: Thời gian tới, huyện chỉ đạo các xã đã được công nhận đạt chuẩn xã NTM rà soát để bổ sung, hoàn thành và nâng cao Bộ tiêu chí xã NTM theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng lộ trình đảm bảo phù hợp với điều kiện của địa phương và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn khó khăn đang vướng mắc đối với các xã trong lộ trình xây dựng NTM năm 2022; tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng mô hình kinh tế kiểu mẫu, mô hình vườn mẫu nông thôn mới, thôn thông minh và thực hiện các giải pháp nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo các địa phương tiếp tục đầu tư trang thiết bị, phát huy tối đa công năng của nhà văn hóa thôn, xóm. Đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên.

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, trọng tâm là tăng cường cơ sở hạ tầng, nâng cao thu nhập, chất lượng môi trường sống của người dân…. diện mạo nông thôn của huyện Chiêm Hóa đã có sự chuyển biến rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện và nâng cao. Điều đó tạo tiền đề để Đảng bộ và nhân dân huyện Chiêm Hóa hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM năm 2022./.

Lê Thiệu Tân/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục