Kim Quan đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, thời gian qua cấp ủy và chính quyền xã Kim Quan không ngừng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Tiến độ xây dựng đã được đẩy nhanh, nhiều phần việc đã được nhân dân thực hiện.

Sức bật Hồng Thái

Vốn là một xã nghèo, khó khăn của huyện Na Hang, nhưng năm 2019 xã Hồng Thái phấn đấu “về đích” xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây là mục tiêu mà ...

Đột phá từ cánh đồng mẫu ở An Khang

TQĐT - Được triển khai từ năm 2013, mô hình cánh đồng mẫu ở xã An Khang (TP Tuyên Quang) đã dần giải quyết được việc sản xuất nông nghiệp manh mún từ ...