Nông thôn Lâm Bình 'thay áo mới'

Từ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều vùng quê nghèo khó của huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đã thay da đổi thịt.

Khi lãnh đạo quyết liệt, dân đồng thuận

Chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Thịnh (Chiêm Hóa) đã thực sự mang lại những đổi thay trong mỗi gia đình. Từ sự lãnh đạo quyết liệt và ...

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Khắc ghi lời Bác dạy “Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta”, Chi hội nông dân thôn 17, xã Kim Phú (Yên Sơn) đã phát huy ...

Tâm sức của những cán bộ biệt phái

Khắc phục khó khăn, chủ động nghiên cứu, trau dồi kiến thức, bằng sự nhiệt huyết, các cán bộ được biệt phái về thành phố Tuyên Quang đã hỗ trợ đắc ...