Kỳ tích xây dựng nông thôn mới ở Côn Lôn

TQĐT - Xã vùng cao Côn Lôn (Nà Hang) đã hoàn thiện 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Là xã vùng cao đầy khó khăn thì đây quả là một kỳ tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã vượt qua.