Nâng cao chất lượng giáo dục góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Cùng với các ngành được giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển trường lớp, mở rộng quy mô giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đẩy mạnh xử lý rác thải nông thôn

Việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn tại nước ta còn gặp nhiều khó khăn như: Chưa có chính sách hỗ trợ các hoạt ...