Bình Xa giải “bài toán” về xử lý rác thải

Nhờ huy động hiệu quả nguồn lực để thu gom và xử lý rác thải, xã Bình Xa (Hàm Yên) đã giải được “bài toán” khó về những bức xúc do rác thải gây ra trên địa bàn, tạo cảnh quan môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Làm giàu bền vững từ rừng

Tuyên Quang là một trong những tỉnh có độ che phủ rừng lớn nhất cả nước. Để nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp, thời gian qua, tỉnh đã tăng cường ...