Tiến Bộ, tiếp tục thực hiện Đề án bê tông hóa đương giao thông nông thôn

Những ngày này, xã Tiến Bộ huyện Yên Sơn đang tích cực thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021 – 2025.

Công trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn được triển khai tại thôn Rạp xã Tiến Bộ gồm 2 tuyến tổng chiều dài 665 mét. Nhận thức rõ lợi ích từ bê tông hóa đường giao thông nông thôn, người dân trong thôn đồng thuận rất cao. Ngoài đóng góp bình quân mỗi hộ 10 triệu đồng, nhiều hộ dân ở đây đã hiến đất, tháo tường rào, chặt hạ cây trồng lâu năm để thi công tuyến đường đủ 5 mét, mặt đường đổ bê tông 3,5 mét, dầy 18 cm. Ông Hoàng Văn Sắc, phấn khởi với tuyền đường mới được xây dựng đã tạo cho chính nhà của ông và bộ mặt của thôn khang trang, sạch đẹp.

Nhân dân thôn Rạp xã Tiến Bộ huyện Yên Sơn làm đường bê tông nông thôn

Theo kế hoạch năm 2022, xã Tiến Bộ thực hiện đề án bê tống hóa đường giao thông với tổng chiều dài 4.350 mét, gồm 6 tuyến tại 5 thôn Rạp, Đèo Trám, Cả, Giang và thôn Trung Tâm. Để triển khai thi công  theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, xã đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án. Thôn thành lập Ban giám sát, Ban xây dựng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động công khai các khoản hỗ trợ của nhà nước, tính toán thống nhất đóng góp của nhân dân. Đến nay nhân dân đã cơ bản hoàn thành việc đóng góp kinh phí mua cát, sỏi, giải phóng mặt bằng, hiến trên 1000 m2 đất để thi công đường.

Ban chỉ đạo đề an xây dựng đường giao thông xã Tiến Bộ kiểm tra tuyến đường bê tông thôn Rạp

Trong 2 năm 2021, 2022 xã Tiên Bộ đã thi công được trên 5.390 mét đường giao thôn nông thôn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại thuận lợi, an toàn và phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thương hàng hóa, kết nối liền vùng, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cộ tại địa phương

Bài, ảnh: Xuân Huê/yenson.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục