Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng bê tông nông thôn tại xã Trung Trực, Xuân Vân

Ngày 19/4/2022, đồng chí Lê Quang Toàn, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Trung Trực và Xuân Vân. Cùng đi có lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương 2 xã.

Đồng chí Lê Quang Toàn, ủy viên BTV huyện ủy Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng bê tông hóa theo Nghị quyết 55 tại xã Trung Trực và Xuân Vân

Với phương châm "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ", trong đó Nhà nước hỗ trợ xi măng, ống cống, chi phí vận chuyển, nhân dân tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng và đóng góp ngày công lao động. Theo kế hoạch xã Trung Trực thực hiện 2.177 m, trong đó đường giao thông nông thôn 210 m, còn lại là đường giao thông nội đồng. Đến nay xã đã hoàn thanh đổ bê tông 1.200 m, trong đó đường trục thôn 210m, đường nội đồng 990m. Trong thời gian tới, tranh thủ thời tiết thuận lợi, xã sẽ tiếp tục hoàn thành các tuyến đường đã đăng ký theo kế hoạch đề ra.

Tại xã Xuân Vân đăng ký thực hiện 7.209 m, trong đó đường trục thôn là 1.420 m, đường nội đồng 5.789 m. Đến thời điểm này xã đang triển khai thực hiện đổ bê tông đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Qua kiểm tra đồng chí Lê Quang Toàn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị 2 xã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ làm đường bê tông, tăng cường giám sát, đảm bảo chất lượng các tuyến đường, đồng thời tuyên truyền nhân dân dọn dẹp đường làng ngõ xóm, vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

 

Bài, ảnh: Tùng Lâm/yenson.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục