Thị trấn Sơn Dương phấn đấu đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2025

Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đang phấn đấu đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2025 để đảm bảo thực hiện hoàn thành huyện Sơn Dương đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Thị trấn Sơn Dương, thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang có diện tích 20,74 km², dân số hiện tại 18.788 người; phía bắc giáp các xã Tú Thịnh và Hợp Thành, phía đông giáp các xã Hợp Thành và Kháng Nhật, phía nam giáp các xã Kháng Nhật và Phúc Ứng, phía tây giáp các xã Phúc Ứng và Tú Thịnh; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo là 2,8%.

Với hệ thống giao thông đường bộ thuận lợi, kết nối trực tiếp với tuyến QL37, tuyến liên tỉnh nối huyện Sơn Dương, huyện Yên Sơn, tp Tuyên Quang, đi Thái Nguyên; tuyến QL2C, tuyến liên tỉnh nối huyện Sơn Dương, khu di tích lịch sử Tân Trào tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Vĩnh Phúc; tuyến ĐT185 tuyến liên huyện nối từ xã Ninh Lai, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đi huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang; kết nối gián tiếp QL2, Cao tốc Hà Nội - Lào Cai, tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Hồng, tuyến đường sắt quốc gia Hà Nội - Lào Cai.

Đến hết năm 2022, thị trấn Sơn Dương đạt 46/52 chỉ tiêu thuộc 09 tiêu chí chuẩn đô thị văn minh theo Quy định tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ bàn hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Cụ thể có 05 tiêu chí đã đạt là tiêu chí số 4: an ninh, trật tự đô thị; tiêu chí số 5: thông tin, truyền thông đô thị; tiêu chí số 6: việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị; tiêu chí số 7: văn hóa, thể thao đô thị và tiêu chí số 9: hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị. Còn lại 04 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 1 Quy hoạch đô thị; tiêu chí số 2 giao thông đô thị; tiêu chí số 3 môi trường và an toàn thực phẩm đô thị và tiêu chí số 8 Giáo dục, Y tế đô thị.

Một góc thị trấn Sơn Dương hiện tại (Ảnh sưu tầm internet)

Để xây dựng thị trấn Sơn Dương đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2025, Đề án xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã xác định rõ các mục tiêu cụ thể của từng năm: Năm 2023, hoàn thành chỉ tiêu số 7 thuộc Tiêu chí số 1 (Quy hoạch đô thị), chỉ tiêu số 1 thuộc Tiêu chí số 8 (Giáo dục, Y tế đô thị); Năm 2024, hoàn thành chỉ tiêu số 3 thuộc Tiêu chí số 1 (Quy hoạch đô thị), chỉ tiêu số 2 thuộc Tiêu chí số 3 (Môi trường và an toàn thực phẩm đô thị); Năm 2025, hoàn thành chỉ tiêu số 1, số 3 thuộc Tiêu chí số 2 (Giao thông đô thị). Tạp trung đầu tư xây dựng mới trụ sở UBND thị trấn; các nhà văn hóa tổ dân phố; các trường thung học cơ sở, trường tiểu học và trường mầm non; xóa nhà tạm, dột nát; xây dựng vỉa hè, rãnh thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, xử lý nước thải đảm bảo tiêu chí và các tuyến đường đô thị…Với tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 352.972 triệu đồng.

Xác định đây nhiệm vụ khó khăn và nhiều thách thức, Đảng, chính quyền và nhân dân thị trấn Sơn Dương đã quyết tâm thực hiện trên cơ sở phát huy các lợi thế địa phương về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, mối liên hệ vùng; tài nguyên đồi núi; các giá trị di tích, lịch sử, văn hóa, để phát triển một đô thị có bản sắc, kinh tế đa dạng và năng động; tích cực lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư thực hiện. Song song với đó là sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh, các sở, ban, ngành và sự hỗ trợ của cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực để hỗ trợ đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong đó tập trung chủ yếu cho: Giáo dục, Y tế, xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân... phấn đấu để phấn đấu đưa thị trấn Sơn Dương đạt chuẩn đô thị văn minh nói riêng và huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới nói chung vào năm 2025, góp phần lập thành tích kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2026)./.

Lê Tuấn Nghĩa/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục