Đoàn Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

Chiều ngày 16/11, Đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới do đồng chí Phạm Hùng Anh, Vụ Trưởng Vụ Cơ sở Vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang, nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, những đề xuất, kiến nghị của tỉnh. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang; Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh.

Đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới làm việc với tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tạo nên sự chuyển biến, thay đổi nhận thức sâu sắc của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đến hết năm 2020, toàn tỉnh Tuyên Quang có 47 xã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, tiêu chí bình quân trên xã là 15,22 tiêu chí/xã. (đến ngày 01/7/2021 xã Lăng Can huyện Lâm Bình, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn chuyển thành thị trấn) do vậy tỉnh Tuyên Quang còn 45/122 xã hoàn thành đạt chuẩn NTM. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có thêm 17 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 62/122 xã, (chiếm 50,82%). Trong đó có 54 xã đã có quyết định công nhận của UBND tỉnh, 08 xã đang thẩm định trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới; 08 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 01 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tiêu chí bình quân trên xã sau khi rà soát theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025 đạt 15,12 tiêu chí/xã. Thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Huyện Hàm Yên và huyện Sơn Dương đang trong lộ trình xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới đến năm 2025.

Đồng chí Phạm Hùng Anh, Vụ Trưởng Vụ Cơ sở Vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang cho biết, năm 2023 Tuyên Quang, đang chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch mục tiêu xây dựng 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng tiêu chí bình quân trên xã toàn tỉnh đạt 15,7 tiêu chí/xã. Bước vào thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, tỉnh đang gặp một số khó khăn đó là kết quả xây dựng NTM tại một số địa phương chưa thực sự bền vững. Ngân sách đầu tư kết cấu hạ tầng ở các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế; nguồn vốn ngân sách của tỉnh để thực hiện tại các xã mục tiêu năm 2022, 2023 còn thấp; đời sống người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn cao; Chủ trương, chính sách thực hiện Chương trình từng năm và giai đoạn đã được tỉnh kịp thời ban hành nhưng việc tổ chức triển khai thực hiện ở một cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ còn chậm, đặc biệt trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ vốn hàng năm. Một số đầu điểm công trình có sự điều chỉnh hoặc thay đổi ảnh hưởng đến việc thực hiện hoàn thành tiêu chí theo kế hoạch.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Giang đề nghị Trung ương cho địa phương cơ chế lồng ghép tối đa nguồn vốn (Đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp, vốn ngân sách tỉnh) của 2 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để hoàn thành mục tiêu Chương trình xây dựng NTM của giai đoạn 2021-2025; đồng thời đề nghị Trung ương tiếp tục cho kéo dài nguồn vốn từ năm 2022 đến nay để thực hiện Chương trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang phát biểu tại buổi làm việc

Trao đổi tại buổi làm việc, các sở, ngành của tỉnh cũng đã báo cáo giải trình thêm về vốn NTM đầu tư cho sự nghiệp giáo dục; công tác giải ngân nguồn vốn của Chương trình và những khó khăn, vướng mắc thực tiễn khi triển khai Chương trình. Trước đó, Đoàn công tác đã đi thực tế, kiểm tra tại xã Cấp Tiến, xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương. Đồng thời cũng kiểm tra thực tế tại xã Yên Nguyên, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Hùng Anh, Vụ Trưởng vụ Cơ sở Vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tỉnh bổ sung thêm vào báo cáo gửi Đoàn công tác một số nội dung các thành viên Đoàn công tác đã đề cập tại buổi làm việc, trong đó cần nêu những khó khăn, vướng mắc cụ thể để tổng hợp báo cáo Trung ương. Đồng chí Phạm Hùng Anh cũng đề nghị Tuyên Quang cần xây dựng NTM bền vững, thực chất, cân nhắc kế hoạch đạt mục tiêu không vượt quá khả năng nguồn lực, đồng thời duy trì các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn NTM. Đồng thời ấn tượng với hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh được đầu tư trong những năm gần đây đã giúp cho bộ mặt nông thôn của Tuyên Quang nhiều khởi sắc và đã được tạo sức lan tỏa thực sự trong nhân dân về mục tiêu của Chương trình MTQG xây dựng NTM./.

Lê Thiệu Tân/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục