Chú trọng phát triển sản xuất ở Nhân Lý để hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Năm 2020, xã Nhân Lý huyện Chiêm Hóa hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra. Diện mạo nông thôn trên địa bàn xã đã có nhiều đổi thay, hệ thống cơ sở hạ tầng trường học, trạm y tế, đường giao thông, nhà văn hóa và công trình điện chiếu sáng... được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Nhiều mô hình phát triển kinh tế có quy mô được hình thành, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã. Với sự vào cuộc tích cực, cùng với cách làm phù hợp, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận và hưởng ứng tham gia của nhân dân, xã Nhân Lý đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí để hướng tới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Dù đã đạt các tiêu chí về xã nông thôn mới, nhưng cấp ủy, chính quyền xã Nhân Lý vẫn luôn chỉ đạo các thôn, cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Chú trọng công tác tuyên truyền, thực hiện nhân rộng các mô hình dân vận khéo, các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới. Vận động nhân dân tiếp tục thực hiện chuyển đổi hình thức sản xuất theo hướng liên kết bao tiêu sản phẩm, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, mạnh dạn tham gia các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã, trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường.

Là xã thuần nông, thu nhập là tiêu chí khó đối với xã Nhân Lý trên lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Để giải quyết khó khăn này, những năm qua, xã đã tập trung ưu tiên các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, khuyến khích nhân dân phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, bà con đã mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi và thay đổi tập quán canh tác. Sử dụng các giống mới có năng suất, sản lượng cao, các ứng dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp được nhân dân áp dụng từ khâu làm đất, gieo sạ, cho đến khâu thu hoạch sản phẩm.

Phát triển kinh tế rừng được người dân xác định là hướng phát triển kinh tế mang lại hiệu quả. Vì vậy, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trồng rừng theo hướng hàng hóa, đưa những giống mới có năng suất cao vào trồng. Đồng thời, phối hợp với hệ thống khuyến nông, kiểm lâm địa bàn mở các lớp tập huấn về trồng rừng chất lượng cao và trồng rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC cho bà con, nhờ đó chất lượng rừng trồng được nâng lên, đời sống người dân cũng từ đó thay đổi.

Phát triển nông nghiệp được coi là giải pháp đột phá trong xây dựng nông thôn mới. Xã Nhân Lý đã triển khai nhiều chính sách nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất quy mô hàng hóa, hình thành các vùng chuyên canh tập trung các loại nông sản thế mạnh của địa phương. Đặc biệt phát huy hiệu quả vai trò của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Tổ Hợp tác chè Phúc Vân Tiên được thành lập cách đây hơn 4 năm với 12 thành viên. Khi tham gia vào Tổ hợp tác các thành viên được trao đổi kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây chè, nhờ vậy cây chè luôn phát triển tốt mang lại giá trị kinh tế cho người trồng chè. Hiện nay số thành viên của Tổ đã tăng lên hơn 20 hộ với diện tích gần 30 ha chè. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm chè Phúc Vân Tiên luôn được các thành viên trong tổ chú trọng quan tâm, hiện nay toàn bộ diện tích chè của Tổ hợp tác đang phát triển theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn cho người sử dụng để hướng đến trở thành sản phẩm OCOP của xã.

Xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa nâng cao thu nhập cho người dân từ trồng chè

Không chỉ phát triển sản xuất từ trồng rừng, trồng chè, xã Nhân Lý còn tập trung phát triển chăn nuôi với nhiều mô hình chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi lợn, nuôi dê... Đặc biệt những năm gần đây người dân đã đầu tư phát triển chăn nuôi trâu bò nhốt với quy mô lớn, nhiều trang trại lên đến vài chục con/đàn.

Với điểm xuất phát thấp, kinh tế thuần nông, dân cư không tập trung, có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo, đã giúp cho người dân ở Nhân Lý thay đổi về nhận thức, tư duy. Bà con nay đã không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại, mà thay vào đó là sự chủ động với phương châm “Nông thôn mới làm từ nhà làm ra”.

Ngoài vận động người dân phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình. Xã Nhân Lý còn có nhiều giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, thông qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Hàng năm, xã đều phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện tổ chức các buổi tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp và tư vấn giới thiệu việc làm. Phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề tại địa phương để người dân tham gia học nghề và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích.

Công tác giảm nghèo được thực hiện đồng bộ với nhiều giải pháp phù hợp như: hỗ trợ vốn xoay vòng; giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng; hỗ trợ cây, con giống để phát triển sản xuất. Kinh tế phát triển, người dân đã tích cực tham gia đóng góp để xây dựng hạ tầng nông thôn. 12 năm qua, xã đã huy động hơn 125 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, trong đó nhân dân đóng góp hơn 20 tỷ đồng để bê tông hóa 23km đường giao thông nông thôn, ngõ xóm, nội đồng; hệ thống kênh mương được kiên cố đạt tỷ lệ trên 81%. Giao thông đi lại thuận tiện đã tạo tiền đề để xã Nhân Lý đẩy mạnh giao thương, tiêu thụ hàng hóa nông sản và phát triển các dịch vụ thương mại. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 41 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 36%.

Đối với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, xã Nhân Lý đã thực hiện hoàn thành 17/19 tiêu chí (còn tiêu chí Thu nhập và Nghèo đa chiều chưa đạt chuẩn theo quy định). Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 56 triệu đồng/người/năm, giải quyết việc làm cho trên 650 lượt lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm 0,68%. Với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau, tuyệt đối không vội vàng, không chạy theo thành tích”. Cách làm này đã và đang được cấp uỷ chính quyền xã Nhân Lý và nhân dân triển khai thực hiện gắn với việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân.

 

Nguyễn Văn Hiệp/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục