Xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang bứt phá trong xây dựng nông thôn mới

Đến hết năm 2016 xã Đại Phú, huyện Sơn Dương đã hoàn thành 12/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, còn 07 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Thông tin và truyền thông, Nhà ở dân cư, Hộ nghèo, Môi trường và an toàn thực phẩm. Từ những kết quả đã đạt được, cùng với sự đồng thuận của người dân, năm 2017 xã Đại Phú quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Người dân thôn Làng Mãn, xã Đại Phú tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới trên sách, báo.

Để thực hiện mục tiêu đặt ra và từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, xã xác định cần có sự tập trung chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và phát huy sự chủ động tham gia của từng người dân và cộng đồng xã hội. Vì vậy, công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân nhận thức sâu sắc về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới. Quá trình triển khai thực hiện đảm bảo  nguyên tắc công khai, minh bạch và dân chủ, thông qua việc tổ chức họp nhân dân, bàn bạc, thảo luận, lấy ý kiến về kế hoạch, quy trình, lựa chọn nội dung tiêu chí làm trước, tiêu chí làm sau… trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Với sự phối hợp chặt chẽ của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Đại Phú với các cấp, các ngành của huyện Sơn Dương trong chỉ đạo, triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến tháng 8/2017 trên địa bàn xã đã đạt được kết quả ở một số tiêu chí sau:

Tiêu chí về Trường học: Để đạt chuẩn các tiêu chí này, ngay từ đầu năm, bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của trung ương, xã đã triển khai xây dựng các công trình nhà lớp học cho Trường tiểu học Đại Phú và Trường mầm non Đại Phú. Theo kế hoạch, các công trình này sẽ hoàn thành trong năm nay. Ngoài nguồn kinh phí nhà nước đầu tư, để xây dựng được trường học, các hộ dân có đất liền kề trường tiểu học và trường mầm non đã đồng tình hiến đất với diện tích hàng trăm mét vuông, để đảm bảo diện tích xây dựng đạt chuẩn.

Tiêu chí về Nhà ở dân cư: Sau khi rà soát, xã xác định có 78 nhà cần được hỗ trợ và làm mới trong năm 2017, với nguồn kinh phí gần một tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu đề ra, ngoài nguồn kinh phí Quỹ vì người nghèo hỗ trợ, xã đã xây dựng kế hoạch và huy động từ nhiều nguồn lực để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Ông Phạm Ngọc Duẫn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đại Phú cho biết, nhiều gia đình, dòng họ đã họp bàn để quyên góp, giúp đỡ người thân sửa chữa, làm nhà ở đồng thời các tổ chức đoàn thể xã đã tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn, bản, xã chung tay, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để xây dựng nhà mới. Có những nơi bà con nhân dân giúp nhau bằng công sức, giúp nhau bằng vật liệu xây dựng… Kết quả đến tháng 8/2017 đã có 39/78 nhà được hỗ trợ xây dựng, trong đó có 15 nhà đã hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Tiêu chí về Môi trường và an toàn thực phẩm: Bằng nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, xã đã được hỗ trợ xây dựng 01 công trình cấp nước tập trung; xây dựng rãnh thoát nước dọc hai bên đường khu trung tâm xã; xây dựng 01 bãi rác tập trung; xây dựng 01 công trình nghĩa trang theo quy hoạch. Các công trình trên đang triển khai thực hiện.

Ngoài ra để thực hiện thành công tiêu chí về môi trường, nhân dân trong xã đã chủ động, tích cực, giúp đỡ, vận động cùng thực hiện, từ đầu năm đến tháng 8/2017 đã xây dựng 17 hầm Biogas để xử lý nước thải, chất thải sinh hoạt, chăn nuôi; xây và làm mới 117 nhà vệ sinh, 72 nhà tắm, 71 chuồng trại chăn nuôi, 93 giếng nước sinh hoạt. Các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội LHPN ở các thôn, xóm đã phát động phong trào hàng tuần thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Vận động chị em thực hiện tốt cuộc vận động thực hiện phong trào 5 không, 3 sạch.

Ông Trần Văn Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khẳng định “Với quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân, xã sẽ hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017”. Để hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, xã xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

(1) Tập trung tuyên truyền nhân dân, bằng nhiều hình thức để người dân nhận thức được vai trò chủ thể của mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Cung cấp đầy đủ thông tin một cách kịp thời, chính xác về cơ chế, chính sách của Đảng và nhà nước liên quan đến thực hiện Chương trình nông thôn mới.

(2) Tập trung, huy động toàn bộ hệ thống chính trị của xã vào xây dựng nông thôn mới. Phân công cán bộ xã và đoàn thể phụ trách các thôn, bản để cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với lãnh đạo các thôn, bản xác định công việc, nhiệm vụ làm trước, làm sau tạo thành quy trình đồng bộ, khép kín, hợp lý và đặc biệt phát huy tốt nhất sức của nhân dân.

(3) Coi việc giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt được là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình về đích đạt chuẩn nông thôn mới. Để thực hiện được mục tiêu này ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân thì đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các chi bộ, thôn, bản phải luôn gương mẫu đi đầu, nói đúng và làm đúng. Từ đó có cách tuyên truyền phù hợp và hiệu quả nhằm thay đổi từ nhận thức đến hành động của nhân dân trong xã trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

(4) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các thôn, bản. Kịp thời xử lý, giải quyết dứt điểm những phát sinh trong quá trình thực hiện. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn hỗ trợ của nhà nước, tổ chức, cá nhân có hiệu quả.

(5) Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chú trọng xây dựng mô hình liên kết sản xuất với các doanh nghiệp nhằm gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông sản để nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững.

 (6) Lựa chọn thôn Vinh Phú để chỉ đạo làm mô hình điểm, tạo điểm nhấn trong phong trào xây dựng nông thôn mới như: làm hàng rào, tường rào, cổng ngõ, chỉnh trang nhà cửa, thu gom và xử lý chất thải, nước thải, phát động toàn dân thực hiện phong trào “xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp.

Với quyết tâm mạnh mẽ quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận, đồng tình, chung tay cao của nhân dân trong xã, sự ủng hộ tích cực có hiệu quả cả về vật chất và tinh thần của các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến huyện và của các tổ chức cá nhân, những người con xa quê hương của xã Đại Phú, chúng ta tin tưởng rằng xã Đại Phú sẽ hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017./. 

Phạm Đình Tuyên - Văn phòng Điều phối NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục