Ban Tổ chức Huyện uỷ thực hiện ngày thứ 7 tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Đề án số 02 tại xã Hào Phú

Nhằm tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, ngày 22/10, gần 100 cán bộ của Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Dương và xã Hào Phú; các trường học trên địa bàn xã Hào Phú và Nhân dân thôn Đào Tiến thực hiện vận chuyển, lắp đặt cấu kiện hơn 250 m kênh mương đúc sẵn tại thôn Đào Tiến, xã Hào Phú. Khi tuyến mương hoàn thành sẽ phục vụ nước tưới cho trên 3ha lúa của người dân trong thôn.

Mỗi người một việc, mỗi tháng một lần, Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Dương, phối hợp với Đảng ủy xã được giao phụ trách cùng Nhân dân triển khai các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới... Sau hơn hai năm thực hiện, phong trào "ba cùng" đã trở thành nền nếp, mang lại nhiều kết quả thiết thực. 

Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Dương tham gia lắp đặt kênh mương.

Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Dương tặng quà cho thôn Đào Tiến. 

Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Dương tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai các phần việc cụ thể, thiết thực gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua, chung tay xây dựng nông thôn mới hướng về cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án của tỉnh và tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 

Bài, ảnh: Thanh Nguyên/sonduong.gov.vn

Tin cùng chuyên mục