Ngành Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang chung tay xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, thời gian qua ngành Giáo dục và Đào tạo đã cùng các ngành, các cấp trong tỉnh chủ động, tích cực thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực ngành được phân công phụ trách. Qua đó, đã góp phần cùng với địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 62/KH-SGDĐT ngày 26/8/2016 về tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí liên quan lĩnh vực ngành phụ trách để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua thiết thực của ngành gắn với việc thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”.


Trường Mầm non xã Hòa Phú, huyện Chiêm hóa được đầu tư xây dựng đạt chuẩn năm 2017 (nguồn ảnh: internet)

Đến tháng 12/2017, toàn tỉnh đã có 41/129 xã đạt tiêu chí trường học; trên 70% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở; trên 70% xã có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc văn hóa, dạy nghề); 127/129 xã đạt tiêu chí giáo dục.


Liên đội trường THCS Kim Bình, huyện Chiêm Hóa nghe bác Hà Phúc Tuyên - PCT Hội cựu chiến binh huyện Chiêm Hóa nói chuyện ôn lại những chiến công lừng lẫy của quân và dân ta (nguồn ảnh: internet)

Cơ sở vật chất khang trang của trường THPT Xuân Huy, huyện Yên Sơn (Nguồn ảnh: Báo Tuyên Quang)

Bằng những hành động thiết thực, cụ thể như: Vận động công chức, viên chức tham gia các phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động; đóng góp tiền lương gây quỹ đỡ đầu hộ nghèo, gây quỹ bảo trợ trẻ em; đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học nhằm đảm bảo các tiêu chí trường học và tiêu chí giáo dục, ngành Giáo dục và Đào tạo đã và đang tích cực thực hiện hoàn các chỉ tiêu, tiêu chí được phụ trách; huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các mục tiêu, tiêu chí xây dựng trường lớp đạt chuẩn theo quy định. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động gắn với phong trào “Xanh hơn - sạch hơn - đẹp hơn” nhằm “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giúp đỡ học sinh yếu kém”, “Rèn luyện kỹ năng học tập và kỹ năng sống của học sinh” để “củng cố, kiện toàn chất lượng lớp đầu cấp, các lớp liền kề và hiệu quả giáo dục lớp cuối cấp”; khắc phục có hiệu quả tình trạng học sinh bỏ học, góp phần thực hiện mục tiêu chung của tỉnh về lĩnh vực Giáo dực và Đào tạo.

Thành Lê - VPĐP NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục