An Giang: Chung sức, chung lòng xây dựng NTM

Tính đến đến nay, An Giang có 33/119 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM). Dự kiến đến cuối năm sẽ có thêm 6 xã đạt chuẩn. Đặc biệt, An Giang hiện đã có 2 TP có 100% số xã đạt chuẩn NTM.

Đột phá làm nên thành quả

Tại Hội nghị về “Xây dựng NTM các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững” diễn ra tại Điện Biên vào ngày 27/7, bài tham luận của tỉnh Thanh ...

Điểm sáng Nông thôn mới ở Thái Bình

Đến nay, chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) của tỉnh Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng xây dựng NTM của cả ...