Thực hiện hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi

Chiều 3-5, đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã chủ trì họp Ban đại diện HĐQT quý I và xây dựng phương hướng nhiệm vụ quý II-2024.

Tham dự họp còn có các thành viên Ban đại diện HĐQT và tập thể Ban Giám đốc NHCSXH tỉnh.

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tổng nguồn vốn thực hiện đến hết tháng 3-2024 đạt 4.295,7 tỷ đồng, tăng 518,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tăng 81,9 tỷ đồng so với thời điểm tháng 3-2023, đạt 98,3% kế hoạch. Doanh số cho vay thực hiện 3 tháng đầu năm 2024 đạt trên 317,2 tỷ đồng, với 5.880 lượt khách hàng được vay vốn.

Trong đó, tập trung ở một số chương trình tín dụng như: Cho vay chương trình hộ nghèo 96.507 tỷ đồng với 1.411 lượt khách hàng vay vốn; cho vay chương trình hộ cận nghèo 43,2 tỷ đồng với 616 lượt khách hàng vay vốn; cho vay chương trình hộ mới thoát nghèo 42,438 tỷ đồng với 608 lượt khách hàng vay vốn; cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 53,813 tỷ đồng với 750 lượt khách hàng vay vốn; cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm 37,9 tỷ đồng với 652 lượt khách hàng vay vốn; cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 33,4 tỷ đồng với 1.686 lượt hộ vay vốn, đầu tư được 1.686 công trình nước sạch và 1.659 công trình vệ sinh...

 Sau khi nghe các thành viên trong Ban đại diện thảo luận, cũng như đề xuất một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương đã thống nhất các nhiệm vụ, phương hướng đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong quý II-2024 cần tập trung giải ngân các chương trình tín dụng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng được Trung ương và địa phương giao. Trọng tâm là phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác trong việc rà soát đối tượng cho vay, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn đúng mục đích.

Trong đó phối hợp với Công an tỉnh triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Ngoài ra, phải tập trung thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, thực hiện xử lý nợ đến hạn kịp thời, tập trung thu hồi giảm nợ quá hạn so với đầu năm. Phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh ở mức dưới 0,38%, trong đó tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,23%...

Trang Tâm/baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục