HỘI CỰU CHIẾN BINH SƠN DƯƠNG CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Nôi cách mạng luôn trui rèn ý chí

Vững lòng tin vào Đảng, Bác vì dân

Chiến sỹ già yêu đất nước muôn phần

Sơn Dương đó đang dần dần thay đổi

 

Lại Vi Thọ là đầu tàu chỉ lối

CỰU CHIẾN BINH và bộ đội xung phong

Đề xuất nhiều biện pháp mọi người mong

Nâng kinh tế, giảm nghèo cho đồng đội

 

Luôn áp dụng khoa học vào cho đúng

Những mô hình sản xuất cùng kinh doanh

Kết hợp cùng các quỹ được hình thành

Cho vay vốn rồi vinh danh tiên tiến

 

Các cấp Hội cùng chung tay sáng kiến

Đưa phong trào đường điện sáng muôn nơi

Bộ đội cụ Hồ nêu gương thời đại mới

Nông thôn, nhà nhà cùng nhau phát triển

 

Sống trong sạch xây quê hương kháng chiến

Luôn kết đoàn hợp sức quyết tâm cao

Đích vững bền nông thôn mới vui sao

CỰU CHIẾN BINH SƠN DƯƠNG cùng vững mạnh./.

Hoàng Thanh Thúy/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục