Xã Đội Bình huyện Yên Sơn nỗ lực về đích nông thôn mới năm 2022

Với mục tiêu về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2022, xã Đội Bình đã tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng, cũng như cơ hội để Đội Bình chuyển mình, bứt phá, Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt, phát huy sức mạnh của cán bộ, Đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã, bộ mặt nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã thực sự thay đổi toàn diện; tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn phát triển bền vững, nhận thức của người dân được nâng lên tầm cao mới.

Ông Trần Công Định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đội Bình cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng NTM trong giai đoạn mới, Chính quyền xã Đội Bình đã kiện toàn các Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM, Ban phát triển các thôn theo tình hình thực tế tại địa phương; tập trung xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện của địa phương nhằm góp phần phát triển kinh tế một cách bền vững, từng bước nâng cao về đời sống vật chất và tinh thần của người dân; thường xuyên củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực chỉ đạo thực hiên công tác cải thiện môi trường, chăm lo đời sống, sức khỏe nhân dân; dần chuyển dịch xã hội hóa trong cộng đồng dân cư đối với các vấn đề về an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm và cùng với Nhà nước chăm lo xây dựng chương trình NTM.

Năm 2022, dựa trên các tiêu chí xây dựng NTM theo bộ chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025, chính quyền xã Đội Bình đã rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tiêu chí. Trên cơ sở đó, xã Đội Bình đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để thực hiện các tiêu chí NTM như: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, cùng nhân dân triển khai xây dựng NTM; xây dựng cơ chế khuyến khích, kích cầu trong NTM… Nhờ đó, xã đã đạt những kết quả nổi bật trong xây dựng NTM, đến nay hoàn thành 10/19 tiêu chí nông thôn mới.

Mô hình trồng bưởi của gia đình chị Nguyễn Thị Khuyên, thôn Tân Bình đem lại hiệu quả kinh tế cao đã tạo sức lan tỏa trong thôn. (Ảnh nguồn Internet)

Tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn luôn là một trong những tiêu chí cần được đảm bảo. Vì vậy, việc định hướng phát triển sản xuất hàng hoá, liên kết chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với xây dựng nông thôn mới luôn được chính quyền đặt lên hàng đầu. UBND xã Đội Bình đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm dịch vụ khuyến nông huyện Yên Sơn, đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Tiến Thành đã họp thống nhất triển khai mô hình trồng Ngô sinh khối cho bò sữa và bò thịt tại thôn Chiến Thắng, với diện tích khoảng 04 ha, bước đầu gặt hái được những thành công nhất định. Ngoài ra, xã Đội Bình đã và đang từng bước thực hiện phát triển sản phẩm địa phương, tổ chức thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu. Hiện xã đã đăng ký ý tưởng sản phẩm Mật ong Đội Bình tham gia đánh giá xếp loại OCOP năm 2022 và thực hiện dán tem truy xuất, đóng gói bao bì sản phẩm; xây dựng kế hoạch phát triển cây chủ lực xã năm 2022 đối với sản phẩm Bưởi của HTX Tân Phát để xây dựng sản phẩm Bưởi VietGap.

Bên cạnh việc định hướng phát triển sản xuất cho người dân thì công tác xóa nhà tạm, dột nát tại xã Đội Bình cũng được chính quyền xã chú trọng và quan tâm. Tính tới hiện tại, xã đã thực hiện xây mới, sửa chữa 14 nhà, trong đó 05 nhà đã xong (02 nhà sửa chữa, 03 nhà làm mới), đang thi công 09 nhà, xã đã tuyên truyền vận động các hộ có nhà chưa đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng tự cải tạo, nâng cấp nhà ở, nhà bếp, hệ thống 3 công trình vệ sinh. Bên cạnh đó, tiêu chí Môi trường cũng được xã quan tâm, chú trọng. Đảng ủy, chính quyền xã xây dựng kế hoạch huy động nhân dân trong xã hàng tuần, hàng tháng vệ sinh đường làng ngõ xóm, triển khai trồng 1200 mét cây xanh, hoa trên các tuyến đường; thực hiện đăng ký lắp đặt 35 bể biogas và 81 bể tự hoại đảm bảo vệ sinh môi trường trong và ngoài xã; tích cực tuyên truyền đến toàn thể nhân dân phân loại rác thải tại nguồn.

Đối với xây dựng vườn mẫu NTM, xã Đội Bình đã thực hiện chọn và xây dựng vườn mẫu tại 02 hộ thuộc thôn Tân Bình: Hộ Nguyễn Duy Thuỵ và Nguyễn Chí Lâm. Xã hướng tới triển khai quy hoạch và thực hiện quy hoạch vườn hộ, chỉnh trang lại vườn hộ để trồng các loại cây có giá trị kinh tế; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác vườn hộ, đặc biệt là thực hiện ứng dụng hệ thống tưới nước tự động; xây dựng môi trường, cảnh quan vườn hộ, di chuyển và chỉnh trang lại chuồng trại chăn nuôi, đầu tư và cải tạo hệ thống thoát nước thải đảm bảo vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường, thu gom và phân loại chất thải rắn của các hộ gia đình và chất thải sinh hoạt.

Chương trình xây dựng NTM được triển khai với mục tiêu cuối cùng chính là người dân nông thôn có thu nhập cao, đời sống được nâng lên, kinh tế nông thôn phát triển.Chính vì vậy, Đảng ủy – UBND xãĐội Bình sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp phát triển kinh tế,chú trọng nâng cao chất lượng nông lâm nghiệp; thực hiện điều chỉnh bổ sung hoàn thiện quy hoạch, tập trung hoàn thành kế hoạch bê tông hóa đường giao thông nông thôn, cơ sở vật chất cho trường học, xây dựng mới và sửa chữa nhà văn hóa thôn, xóa nhà tạm; nâng cao thu nhập cho người dân trong xã; hoàn thiện các tiêu chí về môi trường. Với sự nhất trí, đồng lòng của chính quyền và người dân, tin rằng xã Đội Bình sẽ “về đích” nông thôn mới vào cuối năm 2022 và tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong thời gian sớm.       

Lê Thành Trung/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục