Hội Cựu chiến binh xã Hùng Mỹ “Chung tay xây dựng nông thôn mới”

Trong thời gian qua, Hội Cựu chiến binh xã Hùng Mỹ luôn bám sát nội dung chuyên đề chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh cấp trên và chương trình, nghị quyết của Đảng ủy, UBND xã, tập trung đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM. Đồng thời Phát huy vai trò của tổ chức hội CCB góp phần cùng chính quyền, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Cả nư­ớc chung sức xây dựng nông thôn mới”. Góp phần đưa xã Hùng Mỹ về đích nông thôn mới năm 2022.

Trong đó cán bộ, hội viên đã làm gương đi đầu và tuyên truyền vận động nhân dân tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới. Theo ông Ma Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hùng Mỹ cho biết  “Để chung tay xây dựng nông thôn mới xã Hùng Mỹ, góp phần đưa xã về đích nông thôn mới theo đúng Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND xã Hùng Mỹ. Hội Cựu chiến binh xã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, Hội CCB cấp trên triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện các phong trào, chương trình của Hội CCB. Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới góp phần đưa xã Hùng Mỹ về đích nông thôn mới năm 2022”.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”, Hội đã xác định rõ nhiệm vụ, tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp phù hợp; tích cực tìm nguồn đầu tư, vay vốn để phát triển sản xuất, tạo việc làm, giảm nghèo nhanh, bền vững góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của xã. Hội CCB phát động phong trào “trồng cây tạo cảnh quan khu vực bờ hồ thủy điện Chiêm Hóa” và đã huy động hội viên đóng góp kinh phí bằng tiền mặt và ngày công lao động. Kết quả, trồng 100 cây Dừa xiêm lùn cạnh bờ hồ thủy điện Chiêm Hóa, khu vực thôn Hùng Cường, xã Hùng Mỹ với chiều dài 500 mét. Tổng kinh phí công quy tiền là 7.000.000 đồng.

Hội viên hội Cự chiến binh tham gia xây dựng công trình NTM

Đồng thời Hội CCB xã Hùng Mỹ tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là thực hiện các tiêu chí về giao thông, y tế, nhà ở dân cư, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm...Hội vận động cải tạo vườn tạp được 15 hộ dân trên toàn xã, chỉnh trang khuôn viên nhà ở cho 06 hộ dân.  Hội cựu chiến binh xã tổ chức tuyên truyền đến 12 chi hội trong các cuộc sinh hoạt, triển khai đến toàn thể Hội viên gương mẫu thực hiện trước, phối hợp với UBND xã, Hội Phụ nữ, đoàn thanh niên triển khai tại các cuộc họp thôn về việc chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom xử lý theo quy định. Ngoài ra còn tham gia và hưởng ứng phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. Kết quả, đã có 1.015/1.411 đạt 71,9% hộ gia đình đăng ký thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Đối với rác thải Hội CCB có sáng kiến hay trong phân loại rác đó là: Đối với một số chai nhựa phân loại, một số thì sử dụng làm gạch sinh thái, một số có thể tái chế sử dụng cho các mục đích khác, còn lại thu gom, chuyển giao cho các cơ sở thu mua phế liệu để sản xuất nhựa tái sinh; Đối với rác thải cao su: thu gom cho các cơ sở tái chế 1 số loại có thể tái chế được, ngoài ra thu gom vào điểm tập kết để chuyển giao cho các cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Đối với rác thải thủy tinh, sành sứ: Thu gom chôn lấp nơi thích hợp, an toàn; Đối với đồ điện tử và linh kiện điện tử: Thu gom chuyển giao cho các cơ sở thu mua phế liệu để tái chế, hoặc làm linh kiện thay thế; số khác chôn lấp nơi thích hợp, an toàn; Bao bì, chai lọ đựng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật: Thu gom vào bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã xây dựng ở từng cánh đồng rồi chuyển giao cho các cơ sở thu gom, xử lý rác thải theo quy định; Các dụng cụ lao động bằng kim loại (cuốc, xẻng, dao, liềm,...): Thu gom, chuyển giao cho các cơ sở thu mua phế liệu tái chế;  Đối với chất thải rắn nông nghiệp (Cây, lõi ngô, vỏ trấu, rơm rạ,...) và chất thải phụ phẩm nông nghiệp tận dụng làm phân bón hữu cơ, thức ăn chăn nuôi, ngoài ra có thể xử lý bằng cách đốt, tận dụng được một lượng phân bón hữu cơ; Đối với chất thải rắn từ xây dựng (Gạch, đá, xi măng): Thu gom chôn lấp nơi thích hợp, an toàn;  Đối với Chất thải rắn từ y tế: (Bao bì hay chai lọ đựng thuốc, kim tiêm, bông băng...): Thu gom vào điểm tập kết để chuyển giao cho trung tâm y tế huyện xử lý theo quy định.

Không những thế Hội CCB xã Hùng Mỹ phối hợp vị tư vấn xây dựng An Phúc đo đạc khu quy hoạch nghĩa trang xã và xác định mốc ranh giới với các hộ gần nghĩa trang; tuyên truyền giải phóng mặt bằng làm đường bê tông thôn Cao Bình  …v.v. Hội CCB xã cùng bà con nhân dân lắp ghép được trên 120m cấu kiện kênh mương nội đồng tại thôn Hùng Tiến. Phối hợp Đoàn thanh niên xã tổ chức ra quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Vận động và thực hiện xây 18 lò thu gom rác thải nơi công cộng từ nguồn xã hội hóa (10 lò thu gom rác tại nơi công cộng, khu vực cánh đồng Ngầu 2; 07 lò thu gom tại thôn Nặm Kép; 01 lò thu gom rác tại nhà văn hoá Thôn Rõm).

Hội CCB xã đã chủ động và phối hợp làm tốt công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, lá lành đùm lá rách. Thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đấu tranh ngăn chặn các hành vi tiêu cực. Năm 2022 các chi hội CCB đều đạt ″trong sạch, vững mạnh″, gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, 96% trở lên đạt Hội viên CCB gương mẫu, Hội viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng và tích cực tham gia xây dựng NTM.   

         

Hội viên hội Cựu chiến binh hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Phối hợp và thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới. Vận động hội viên xây dựng "Gia đình văn hóa" xây dựng thôn văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Chính vì vậy, Đảng bộ và chính quyền xã đã chú trọng trong việc tổ chức tuyên truyền nếp sống văn minh cho toàn thể người dân với nhiều hình thức đa dạng: Tuyên truyền trong các hội nghị họp thôn, các buổi họp chi Bộ, các tổ chức chính trị thôn, tuyên truyền băng rôn, khẩu hiệu và tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh không dây... Kết quả, đã thực hiện được 05 cuộc với hơn 2.505 người nghe; đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã để người dân có thể truy cập; đăng tải trên tài khoản facebook, nhóm zalo của Hội CCB và các tổ chức chính trị xã hội nhằm tuyên truyền đến toàn thể hội viên cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã.

Đánh giá về các hoạt động của Hội CCB, Ông Ma Đình Sắc, Chủ tịch UBND xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hoá khẳng định: “ Hội CCB xã không chỉ đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", còn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới bằng những phần việc cụ thể, có ý nghĩa thiết thực góp phần đưa xã Hùng Mỹ về đích nông thôn mới đúng hẹn, đúng kế hoạch”.

Có thể khẳng định, những đóng góp của cán bộ, hội viên CCB xã Hùng Mỹ trong phong trào xây dựng NTM thời gian qua đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần đưa xã Hùng Mỹ về đích đúng kế hoạch và theo lộ trình đã đề ra./.

Lê Tuấn Nghĩa/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục