Hội nông dân xã Minh Khương chung tay xây dựng nông thôn mới

Ngày 16/4/2022, Đảng ủy xã Minh Khương ban hành Nghị quyết số 28-NQ/ĐU về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Minh Khương năm 2022. Hội nông dân xã Minh Khương đã xây dựng Kế hoạch số 11-KH/HNDX ngày 20/4/2022 về tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2022. Trong đó Ban chấp hành Hội nông dân xã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, Hội cấp trên triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện các nhiệm vụ công tác hội tại địa phương. Tuyên truyền vận động Hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới góp phần đưa xã Minh Khương về đích nông thôn mới năm 2022.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, nông dân. Hội Nông dân xã Minh Khương đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đồng thời, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình nông thôn mới, từ đó, tạo sự chuyển biến và đồng thuận trong hội viên, nông  dân về thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn.

Để phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, Hội Nông dân xã Minh Khương xác định trước tiên phải định hướng, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từ đó, phát huy vai trò của chủ thể, đóng góp thực hiện các tiêu chí khác.

Hội Nông dân xã Minh Khương giúp hội viên, nông dân nâng cao thu nhập

Theo ông Nguyễn Văn Thủ, Chủ tịch Hội nông dân xã cho biết “ Hội đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục cho Hội viên và nhân dân có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện duy trì hoạt động vay vốn ủy thác qua tổ chức Hội, tạo điều kiện cho Hội viên và nhân dân vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế, đến nay Hội nông dân xã quản lý 04 tổ tiết kiệm với 183 thành viên tổng dư nợ trên 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất nông nghiệp từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất lớn; định hướng từ sản xuất hộ sang sản xuất theo chuỗi giá trị, mở rộng liên kết từ sản xuất chú trọng năng suất chuyển hướng sang chú trọng giá trị gia tăng; xây dựng các mô hình điểm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khích lệ hội viên nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu. Xây dựng 01 mô hình chăn nuôi gà thả vườn tại gia đình Hội viên Hoàng Văn Chưởng thôn Minh Hà với quy mô 8.000 con/lứa với thu nhập thu nhập ổn định hằng năm”.

Phát huy vai trò của Hội Nông dân xã Minh Khương trong xây dựng nông thôn mới

Khi thu nhập của người dân được nâng lên, Hội Nông dân xã Minh Khương tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là thực hiện các tiêu chí về giao thông, y tế, nhà ở dân cư, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm...

Trong đó Hội nông dân xã đã tham gia phối hợp thực hiện xây dựng được trên 10.000m đường trục thôn, bản, đường ngõ xóm và trực tiếp tham gia xây dựng 1.250m đường bê tông nông thôn tại thôn Ngòi Họp, thôn Minh Hà; chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa 10 thôn; hỗ trợ lắp đặt 100m kênh mương đúc sẵn tại thôn Minh Thái; xây 11 bồn trồng hoa tại khuân viên nhà văn hoá trị giá 3,5 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 11 lò đốt rác thải tập trung tại các thôn Thăm Bon, Ngòi Lộc, Cao Phạ.

Vận động hội viên giúp đỡ 120 ngày công cho gia đình hội viên Trần Văn Thim thôn Ngòi Họp xóa nhà tạm, dột nát theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Phối hợp UBND xã và các tổ chức chính trị xã hội khác của xã tổ chức ra quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Kết quả vận động được 80 lượt hội viên và nhân dân tham gia vệ sinh môi trường.

Phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng các thôn hướng dẫn trên 650 hội viên và nhân dân cài đặt sổ khám chữa bệnh điện tử trên ứng dụng VSSID.

Hội nông dân xã Minh Khương tham gia với tổ công nghệ số cộng đồng thôn hướng dẫn cài đặt sổ khám chữa bệnh điện tử trên ứng dụng VSSID.

Như vậy xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên hội nông dân tham gia. Qua đó, góp phần làm cho diện mạo nông thôn xã Minh Khương ngày càng khởi sắc, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Hội viên hội nông dân tham gia các hoạt đồng tuyên truyền xây dựng nông thôn mới xã Minh Khương

Ngoài ra, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho hội viên thực hiện các tiêu chí vệ sinh môi trường; vận động hội viên đào và xây dựng lò đốt rác để xử lý rác thải sinh hoạt, theo đó, việc phân loại rác vô cơ, hữu cơ trước khi xử lý sẽ đảm bảo môi trường sống trong khu dân cư. Tuyên truyền vận động hội viên di dời chuồng nuôi gia súc, gia cầm ra khỏi gầm nhà sàn, hướng dẫn hội viên ủ chất thải chăn nuôi để làm phân bón cho cây trồng, giảm chi phí sản xuất đầu vào cho người nông dân... góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn của các hội viên nông dân.

Trong thời gian tới song song với công tác tuyên truyền, hàng năm Hội Nông xã tiếp tục phát động phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi. Nhằm tạo nên khí thế thi đua lao động, sản xuất, quyết tâm giảm nghèo, tăng hộ khá, giàu. Từ phong trào này, nông dân sẽ có bước chuyển biến rõ nét trong phương thức sản xuất, theo hướng hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, đem lại giá trị kinh tế cao và thu nhập ổn định.

Đồng thời cụ thể hóa các phong trào thi đua bằng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, Hội Nông dân xã đã và đang phát huy tốt vai trò nông dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các hội viên, góp phần tích cực trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới góp phần đưa xã Minh Khương về đích đúng lộ trình./.

 

Lê Tuấn Nghĩa/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục