Hội Cựu chiến binh xã Minh Khương “Chung tay xây dựng nông thôn mới

Ngay sau khi Đảng ủy xã Minh Khương ban hành Nghị quyết số 28-NQ/ĐU ngày 16/4/2022 về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Minh Khương năm 2022. Hội Cựu chiến binh xã đã xây dựng Kế hoạch số 15/KH- CCB ngày 20/4/2022 của Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Minh Khương tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", thời gian qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Minh Khương, huyện Hàm Yên đã tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn xã bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên từng bước được nâng lên, đưa xã Minh Khương về đích đúng lộ trình.

Trong đó cán bộ, hội viên đã làm gương đi đầu và tuyên truyền vận động nhân dân tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới. Theo ông Hoàng Đức Trung, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Minh Khương cho biết  “Để chung tay xây dựng nông thôn mới xã Minh Khương, góp phần đưa xã về đích nông thôn mới theo đúng Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh, Hội Cựu chiến binh xã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, Hội CCB cấp trên triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện các phong trào, chương trình của Hội CCB. Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới góp phần đưa xã Minh Khương về đích nông thôn mới năm 2022”.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”, Hội đã xác định rõ nhiệm vụ, tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp phù hợp; tích cực tìm nguồn đầu tư, vay vốn để phát triển sản xuất, tạo việc làm, giảm nghèo nhanh, bền vững góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của xã. Kết quả cụ thể trong năm 2022, hội đã tuyên truyền vận động quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo được 3.000.000 đồng; giúp đỡ 40 ngày công, trồng được 8 ha chanh; xóa 02 nhà tạm dột nát; xây dựng được 04 mô hình sản xuất kinh doanh; giúp đỡ 06 hộ Hội viên CCB thoát nghèo bền vững.

Hội viên hội Cự chiến binh phối hợp tham gia với Đoàn thanh niên tham gia Công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”

Đồng thời Hội CCB xã Minh Khương tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là thực hiện các tiêu chí về giao thông, y tế, nhà ở dân cư, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm...Hội vận động cải tạo vườn tạp được 21 hộ dân trên toàn xã, chỉnh trang khuôn viên nhà ở cho 08 hộ dân; Đã hỗ trợ xóa được 02 nhà tạm cho Hội viên CCB nghèo, tổng kinh phí 130 triệu đồng; Trong đó nguồn vốn do Hội viên CCB đóng góp góp 80 triệu đồng, nguồn vốn đối ứng do ngân hàng VIETTINBAK tài trợ 50 triệu đồng; 100% hội viên CCB thường xuyên tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm; xây dựng 32 lò đốt rác và trên 200 hố rác hữu cơ gia đình, đồng thời tuyên truyền và vận động nhân dân xử lý rác thải và chống rác thải nhựa; vận động nhân dân tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, vào ngày 30 hàng tháng. Ngoài ra còn tham gia và hưởng ứng phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”.

Không những thế Hội CCB xã Minh Khương vận động nhân dân giải phóng mặt bằng khu trung tâm xã để mở rộng đường và tô toa vỉa hè dài 725m; tuyên truyền giải phóng mặt bằng làm đường bê tông từ thôn Minh Hà đi Thác Cái …v.v. Hội CCB xã cùng bà con nhân dân lắp ghép được trên 100m cấu kiện kênh mương nội đồng tại thôn Thăm Bon.

Công tác phối hợp Hội CCB xã chủ động và phối hợp làm tốt công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, lá lành đùm lá rách. Thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đấu tranh ngăn chặn các hành vi tiêu cực. Năm 2022 các chi hội CCB đều đạt ″trong sạch, vững mạnh″, gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, 95% trở lên đạt Hội viên CCB gương mẫu, Hội viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng và tích cực tham gia xây dựng NTM. 

Về công tác lấy ý kiến về sự hài lòng của Hội viên CCB và người dân về công tác xây dựng nông thôn mới, Hội CCB xã đã phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, các tổ chức đoàn thể, phân công các ủy viên Ban chấp hành phụ trách các thôn, các chi hội để lấy ý kiến. Kết quả: tổng số hộ trong toàn xã: 1.030 hộ  và tổng số hộ được lấy ý kiến: 1.000 = 97,08%.

Hội viên hội Cự chiến binh phối hợp tham gia xây dựng công trình thuộc Chương trình NTM

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang coi là nhiệm vụ đầu tiên và xuyên suốt trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Chính vì vậy, Đảng bộ và chính quyền xã đã chú trọng trong việc tổ chức tuyên truyền nếp sống văn minh cho toàn thể người dân với nhiều hình thức đa dạng: Tuyên truyền trong các hội nghị họp thôn, các buổi họp chi Bộ, các tổ chức chính trị thôn, tuyên truyền băng rôn, khẩu hiệu và tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh không dây... Kết quả, đã thực hiện được 10 cuộc với hơn 3.160 người nghe, tuyên truyền được 02 băng rôn tại trụ sở, và các thôn; đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã để người dân có thể truy cập; đăng tải trên tài khoản facebook, nhóm zalo của Hội CCB và các tổ chức chính trị xã hội nhằm tuyên truyền đến toàn thể hội viên cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã.

Từ các hoạt động tuyên truyền đó đã dần dần làm thay đổi nhận thức của hội viên, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh. Trong đó, cán bộ, đảng viên luôn tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện Quy định này, đồng thời vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú nghiêm chỉnh thực hiện.

Có thể khẳng định, những đóng góp của cán bộ, hội viên CCB xã Minh Khương trong phong trào xây dựng NTM thời gian qua đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần đưa xã Minh Khương về đích đúng kế hoạch và theo lộ trình đã đề ra ./.

Lê Tuấn Nghĩa/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục